„Defender 2020“ w Niemczech

Wojska amerykańskie będą w 2020 r. w ramach wielkich manewrów ćwiczyć przemieszczanie oddziałów w Europie. Niemcy staną się centralnym ośrodkiem tej akcji.

«Defender 2020» in Deutschland
dpa

Berlin (dpa) – Niemcy staną się w przyszłym roku logistycznym centrum prowadzonych przez siły zbrojne USA ćwiczeń, które mają na celu przerzucenie żołnierzy do Polski i krajów bałtyckich. Zgodnie z informacją niemieckiego ministerstwa obrony, przekazaną przewodniczącym grup politycznych w Komitecie Obrony, będzie w nich uczestniczyć również 16 innych państw NATO, w tym także Niemcy. Z pisma, które otrzymała Niemiecka Agencja Prasowa wynika, że w ramach manewrów «Defender 2020» wojska amerykańskie będą ćwiczyły przerzut dywizji. Według amerykańskich doniesień przy okazji tych największych od 25 lat ćwiczeń tego rodzaju w Europie przegrupowanych zostanie nawet 20 tys. żołnierzy.

Z pisma wynika, że od kwietnia do maja wojska będą przemieszczane przez teren Niemiec przy wsparciu Bundeswehry. Planowane jest ponadto utworzenie trzech centrów wsparcia konwojów dla kolumn marszowych oraz budowa cysterny paliwowej na poligonie w Bergen w Pustaci Lüneburskiej. Armia będzie zaangażowana «w takich obszarach jak walka, wsparcie bojowe i dowództwo».

Jak informuje wtorkowe pismo, «ćwiczenia DEF 20 prowadzone przez USA mają na celu przećwiczenie szybkiego przerzutu większych oddziałów wojskowych przez Atlantyk i teren Europy w celu zabezpieczenia funkcjonowania odpowiednich procedur w sytuacji kryzysowej». W żywotnym interesie Niemiec leży udowodnienie, że jako centralny ośrodek tej akcji i kraj tranzytowy pełnią w NATO centralną rolę a tym samym mogą wnieść znaczny wkład na rzecz «wspólnego europejskiego i euroatlantyckiego bezpieczeństwa».

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de