Otwarcie kraju dla większej liczby specjalistów

Rząd Niemiec pracuje nad ustawą dotyczącą imigracji wykwalifikowanych pracowników. Co ma się zmienić i kogo będzie obowiązywało?

Entwurf für Zuwanderung von Fachkräften
dpa

Berlin (dpa) – Koalicja rządowa uzgodniła projekt ustawy dotyczącej imigracji wykwalifikowanych pracowników. Rząd ma podjąć decyzję w tej sprawie 19 grudnia.

Władze niemieckie zamierzają uprościć zasady dostępu do rynku pracy w Niemczech chętnym do podjęcia pracy cudzoziemcom z krajów spoza UE. Planowane jest też wprowadzenie nowych regulacji dla osób, którym nie przyznano azylu, a które już mają pracę w Niemczech.
 

  • W przyszłości w Niemczech będzie mógł pracować każdy, kto przedstawi umowę o pracę i uznane w tym kraju kwalifikacje.
  • Osoby z  wykształceniem zawodowym mają mieć możliwość wjazdu do kraju na okres nie przekraczający sześciu miesięcy w celu znalezienia zatrudnienia. Muszą one przy tym udowodnić, że w tym czasie będą miały się z czego utrzymać.
  • Absolwenci szkół niemieckich za granicą i cudzoziemcy z dobrą znajomością języka niemieckiego, których świadectwo ukończenia szkoły jest równoważne z niemieckim świadectwem ukończenia szkoły, mogą przyjechać na kilka miesięcy w poszukiwaniu miejsca nauki zawodu. Dotyczy to jednak tylko ubiegających się w wieku do 24 lat. 
  • Złagodzone zostaną zasady zawieszenia wydalenia na czas trwania nauki zawodu. Umożliwią one osobom, których wniosek o azyl został odrzucony, otrzymanie statusu  tzw. pobytu tolerowanego, co przyczyni się do tego, że nie zostaną one wydalone z Niemczech w trakcie nauki zawodu, a po jej ukończeniu uzyskają pozwolenie na pracę jeszcze przez dwa lata. 
  • Uchodźcy, których wniosek o azyl został odrzucony, a którzy już pracują w Niemczech, będą mogli skorzystać z dwuletniego okresu „pobytu tolerowanego z tytułu zatrudnienia“. Warunkiem jego uzyskania jest posiadanie środków na swoje utrzymanie oraz zatrudnienie od półtora roku na podlegającym ubezpieczeniu społecznemu etacie w wymiarze co najmniej 35 godzin w tygodniu.
     

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de