Większy zakres odpowiedzialności producentów

Koszty zbiórki petów i odpadów plastikowych są wysokie. W przyszłości producenci artykułów jednorazowego użytku mają partycypować w ich finansowaniu.

Mehr Verantwortung für Hersteller
dpa

Berlin (dpa) - W przyszłości producenci artykułów jednorazowego użytku, takich jak papierosy czy kubki na kawę, będą musieli partycypować w kosztach utrzymania czystości na ulicach i w parkach. Niemiecka minister środowiska Svenja Schulze zapowiedziała w poniedziałek w Berlinie, że prace nad podstawą prawną w tej kwestii mają zakończyć się do 2021 roku. Celem tych działań jest finansowe odciążenie gmin - i dążenie do zmiany sposobu myślenia w społeczeństwie. «Mimowolne wyrzucanie śmieci w miejscach publicznych staje się znowu bardziej powszechne», powiedziała Schulze. Dotychczas koszty oczyszczania tych miejsc ponosiły gminy, a tym samym wszyscy mieszkańcy. W tej chwili planuje się wprowadzenie zachęty finansowej dla producentów, aby stawiali na produkty wielokrotnego zamiast jednorazowego użytku.

Wiosną Unia Europejska stworzyła podstawy dla tzw. odpowiedzialności producenta. Przedsiębiorstwa komunalne ogłosiły, że przez okres jednego roku będą przeprowadzać reprezentatywne badania mające na celu określenie udziału produktów jednorazowego użytku i papierosów w odpadach publicznych. Prezes Związku Przedsiębiorstw Kommunalnych (niem. Verband Kommunaler Unternehmen - VKU), burmistrz Moguncji Michael Ebling, powiedział, że miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania pracują przez 365 dni w roku. Opakowania jednorazowe stanowią do dwóch trzecich zawartości ulicznych pojemników na śmieci. W samej tylko Moguncji jest to 120 ton rocznie.

Producenci już wnoszą opłatę za opakowania do podmiotów dualnego systemu odbioru i odzysku, które np. wykorzystując żółte lub pomarańczowe pojemniki na śmieci są odpowiedzialne za zbiórkę i recykling odpadów opakowaniowych w gospodarstwach domowych.

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de