Wielka wystawa o Goethem

W Federalnej Hali Sztuki w Bonn zaplanowo na lato «pierwszą od 25 lat wielką wystawę o Goethem».

Gran muestra sobre Goethe
dpa

Bonn (dpa) – W Federalnej Hali Sztuki zaplanowano na lato «pierwszą od 25 lat wielką wystawę o Goethem». Jak poinformowały władze tej instytucji, wystawa zgromadzi około 200 eksponatów wypożyczonych ze zbiorów publicznych i prywatnych z całego świata. Ekspozycja obejmie całe spektrum artystów - od Caspara Davida Friedricha, Augusta Rodina, Williama Turnera i Pieta Mondriana po Andy Warhola. Wystawa ta, podzielona na dziewięć części i prezentowana od 17 maja do 15 września, przybliży nie tylko twórczość i działalność Goethego, lecz także ówczesne wielkie wydarzenia polityczne. W ubiegłym roku Federalną Halę Sztuki odwiedziło 675 tys. osób, tj. o dziesięć procent więcej niż rok wcześniej.

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de