Nowy Traktat Przyjaźni

Berlin i Paryż pragną jeszcze bardziej skoordynować swoją politykę za pomocą nowego Traktatu Elizejskiego.

Neuer deutsch-französischer Freundschaftspakt
dpa

Berlin (dpa) – Rząd niemiecki otworzył drogę dla nowego niemiecko-francuskiego Traktatu Przyjaźni. We środę w Berlinie Rada Ministrów zatwierdziła nowy Traktat Elizejski, który 22 stycznia ma zostać uroczyście podpisany w Akwizgranie. Rzecznik rządu Niemiec Steffen Seibert oświadczył, że to porozumienie wniesie „nową jakość do współpracy“ obu krajów.  „Niemcy i Francja chcą wspólnie stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.“

Nowy Traktat Akwizgrański ma zostać zawarty dokładnie w 56. rocznicę podpisania Traktatu Elizejskiego. 22 stycznia 1963 r. ówczesny kanclerz Niemiec Konrad Adenauer i francuski prezydent Charles de Gaulle przypieczętowali w ten sposób przyjaźń wrogich sobie niegdyś państw. 

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas podkreślił, że „osią naszej przyjaźni pozostanie Unia Europejska – przez zawarcie Traktatu Akwizgrańskiego opowiadamy się za silną, suwerenną Europą, która ma przed sobą przyszłość."

Nowy 16-stronicowy traktat, który po podpisaniu musi zostać jeszcze zatwierdzony przez niemiecki Bundestag i Bundesrat, podzielony jest na 6 rozdziałów i pomyślany jako rodzaj dokument roboczy, umożliwiający kontynuację współpracy w sposób przyjazny dla obywateli. Berlin i Paryż chcą ogólnie wzmocnić efektywność i spójność Europy poprzez pogłębienie kooperacji w dziedzinie polityki europejskiej i zaangażowanie na rzecz skutecznej i silnej wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. 

Tekst traktatu zawiera jednocześnie wyraźne opowiedzenie się za sprawiedliwym rynkiem światowym opartym na określonych zasadach, oraz ładem międzynarodowym opartym na multilateralizmie, centrum którego stanowi Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Wyjątkowy charakter ma porozumienie zawarte w ważnym rozdziale poświęconym polityce obronnej i zagranicznej, dotyczące współpracy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W ten sposób Berlin i Paryż pragną ściśle koordynować działania w okresach sprawowania prezydencji w UE. Przyjęcie Niemiec do kręgu stałych członków Rady Bezpieczeństwa określone zostało tutaj jako „priorytet dyplomacji niemiecko-francuskiej“.

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de