Her Sekiz Kişiden Biri Yabancı

Almanya, göçmenler için cazip bir ülke olma özelliğini sürüdürüyor. AB dışındaki ülkelerden gelen iş göçü belirgin biçimde arttı.

Jeder achte Einwohner ist Ausländer
dpa

Wiesbaden (dpa) – Almanya’da yaşayan her sekiz kişiden biri yabancı uyruklu. Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi’nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre yabancı nüfus, yaklaşık 10,9 milyona ulaştı. Hesaba göre bu, yüzde 2,7 oranında (292.000) artış anlamına geliyor. Merkezi yabancı nüfus siciline göre; ülkeye yeni gelen 1,303 milyon kişiye karşılık, ülkeyi terk edenlerin sayısı 1,012 milyon kişi oldu. 30 Eylül 2018 itibariyle Almanya’daki toplam nüfus 82,979 milyon kişiydi.

Çalışma izniyle AB dışındaki ülkelerden Almanya’ya göç eden kişilerin sayısında güçlü bir artış kaydedildi. 2018 yılı sonuna kadar toplam 266.000 kişi, ülkeye iş nedeniyle gelen göçmenlerden oluşmaktaydı (bir önceki yıl 217.000). Bu sayıda, art arda üç yıldır yüzde 20’yi aşan bir artış kaydedildi. 

Bu göçün geldiği en önemli ülkeler arasında; Hindistan (yüzde 12), Çin (yüzde 9), Bosna Hersek (yüzde 8) ve ABD (yüzde 7) yer alıyordu. Aralarında çok sayıda uzmanın da bulunduğu bu kişilerin yaş ortalaması 35 ve çoğunluğu erkekti (yüzde 68).

Özellikle büyük sayısal artış, Batı Balkan ülkelerinden gelenler grubunda oldu. 2018 sonunda Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Makedonya’dan gelenlerin toplam sayısı, iş nedeniyle Almanya’ya gelen göçmenlerin hemen hemen dörtte birini oluşturmaktaydı.   
Federal İstatistik Dairesi bu rakamları, bu ülkelerin 2014/2015 yıllarından bu yana güvenli ülkeler sayılmalarına da dayandırıyor. Aynı zamanda bu ülkelerden gelen kişilerin 2016’dan bu yana Almanya’daki iş piyasasına erişimleri de kolaylaştırıldı. 

Kaynaklar: dpa; Çeviri: deutschland.de