Bilim

Kategorie Wissen

Almanya araştırma ve akademik eğitim alanında tüm dünyada önde gelen birkaç adresten birisi.

Dijital eğitim

Kara tahta ve tebeşir yerine tablet ve internet: Gençlerin dijital medya araçlarını doğru şekilde kullanmayı nasıl öğrendiğine dair üç başarılı örnek.

Dersimiz Mutluluk

Matematik ve Almanca; bir de Mutluluk... Böyle bir ders gerçekten var. İşte öğrencilerin bu derste hayat için öğrendikleri şeyler.
RSS