Ana içeriğe geç

Atom karşıtı hareketten enerji politikalarında değişime

35 yıl önceki Çernobil reaktör kazası atom karşıtı hareketi güçlendirdi ve enerji politikalarındaki değişimin yolunu açtı.

25.04.2021
© dpa/S. Derder - Energiewende

Bundan 35 yıl önce, 26 Nisan 1986'da, Çernobil Reaktörü patladı ve Almanya yeni bir sözcük öğrendi: GAU - yani „Grösste Anzunehmende Unfall  (Varsayılabilecek En Büyük Kaza)“ –  artık sadece bir teorik senaryo veya 1970'li yıllardan beri etkin olan atom enerjisi karşıtlarının yeni bir siyasal mücadele terimi değil, bilhassa herkes için hissedilir bir gerçek olmuştu. İstatistiğe göre, Çernobil'den sonra Almanların yarısından fazlası kendini şahsen tehdit altında hissediyordu, Almanya'daki atom enerjisi kaşıtlarının oranı nüfusun yaklaşık onda birinden neredeyse üçte birine yükselmişti. Bir zamanlar övgüyle bahsedilen „temiz atom elektriği“ hakkındaki toplumsal mutabakat unufak olmuş, atom enerjisini terk etme talepleri belirgin bir biçimde yükselmişti. Bütün partilere mensup siyasetçiler, enerji teminindeki atom enerjisi oranını azaltmak istedikleri yolunda güvence veriyorlardı. Bu oran o zamanlar henüz yaklaşık üçte bir miktarındaydı. Ancak Çernobil felaketi, enerji politikasında tamamen zihniyet değişikliğine gidilmesine henüz yol açmamıştı.  

Fukuşima 'dan sonra enerji politikalarında değişime gidilmesi  kararlaştırıldı

Değişim, ancak 25 yıl sonra ve bir başka reaktör felaketinin ardından geldi – Fukuşima'dan sonra. 11 Mart 2011'deki reaktör kazasından dört gün sonra Almanya Şansölyesi Angela Merkel, en eski atom santrallerinden yedisini hemen  şebekeden çıkarttırdı. Bir yıl sonra Alman Parlamentosu büyük çoğunlukla atom enerjisinden 2022 yılına kadar nihai çıkış yapmayı karara bağladı.  „Agora Energiewende“ Direktörü Patrick Graichen, şu bilançoyu çıkarıyor:  „Atom enerjisinden çıkış plana göre seyrediyor, yenilenebilir enerjinin oranı günümüzde neredeyse iki katına çıktı, elektrik temini daha da iyileşti ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasındaki masraf artışları geçmişte kaldı“.  2000'den 2023'e kadarki gelişmeyi  „Agora“nın internet sayfasındaki interaktif bir grafik üstünde idrak etmek mümkün. Zaman çizelgesindeki son atom sembolü tıklandığında, son atom santrali kapanıyor, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler, kapasiteleri  o zamana kadar çoktan üstlenmiş oluyor.

www.agora-energiewende.de

© www.deutschland.de