Ana içeriğe geç

Almanya'da ekonomi

Alman ekonomisi neden bu kadar güçlü? Alman gayri safi milli hasılası neden bu kadar yüksek? Sorularının tüm cevaplarını ve Alman ekonomisinin gücü ile ilgili diğer bilgileri buradan bulabilirsin.

Almanya'nın ekonomik gücü sadece ihracata mı dayalı?

Almanya bir ihracat ülkesi ama ihracat her şey demek değil. Burada Almanya'nın neden gelişmiş bir ülke sayıldığını, Almanya'nın ne tür bir ekonomiye sahip olduğunu ve hangi faktörlerin Alman ekonomisini güçlü kıldığını açıklıyoruz. Alman sanayisi önemli bir rol oynuyor. Almanya sanayisinin gayri safi katma değer oranı yüzde 26,6 ile G7 ülkeleri arasında en yüksek orana sahip. En güçlü sektörler araç üretimi, elektrik üretimi, makine imalatı ve kimya. Almanya Çin ve ABD'nin yanında en büyük üç ihracat ülkesi arasında yer alıyor. Almanya 2022 yılında 1.576 milyar Euro değerinde eşya ihraç etmiş. İhracat oranı yüzde 50,3 olmuş. Ancak Almanya'nın gerçek gücü başka yerde saklı: alman ekonomisinin kalbi orta ölçekli işletmelerde atıyor. Bahsedilen yıllık cirosu 50 milyon Euro'dan düşük ve çalışan sayısı 500'ün altında olan Almanya'daki işletmelerin yüzde 99,6'sı. Bunların neredeyse 1.000 kadarı "Gizli şampiyonlar" yani kamuoyunda az bilinen dünya pazarı liderleri.

Sanayi Almanya için önemli mi?

Sanayi Almanya'nın ekonomik gücünün önemli bir paydası ve böylece – birçok diğer sanayileşmiş ülkenin çok ötesinde – büyüme ve refahın temel taşını oluşturuyor. Ciro ve çalışan sayısı bakımından imalat sanayisini birçok sektör domine ediyor: Otomobil, makine imalatı, kimya ve elektrik endüstrisi. Bu sektörlerde dünyaca ünlü birçok geleneksel şirket var: örneğin Mercedes-Benz, Siemens, BASF veya Bosch. Öte yandan olağanüstü başarılı yeni kuruluşlar da var, örneğin yüksek etkili bir korona aşı maddesini piyasaya süren az sayıda şirket arasında yer alan farmakoloji şirketi Biontech.

Almanya ekonomisi inovatif mi?

Günümüzün inovasyonları yarının dünyasını yaratıyor. Bu nedenle inovasyon dostu ve yüksek performanslı ekonomi Almanya'nın en büyük güçleri arasında yer alıyor. Avrupa'da en çok patent başvurusu yapılan ülke, dünya çapında ise beşinci sırada bulunuyor. Startuplar Almanya'da önemli bir rol oynuyor: Berlin tüm dünyadaki en önemli Startup ekosistemlerinden biri sayılıyor. Startupların inovasyon gücü sanayinin geleceğe dönük olması bakımından da önem taşıyor. Bu sırada araştırma, dijitalleşme ve yapay zeka büyük önem taşıyor.

Investitionen in Forschung und Entwicklung

Stetige Innovationen zeichnen den Industriestandort Deutschland aus – so viel Milliarden Euro investierten die führenden Branchen 2021.
  • 26 Automobilindustrie
  • 9 Elektroindustrie
  • 7,2 Maschinenbau
  • 5,5 Pharmaindustrie und Informationstechnologien ICT

Almanya'nın dünya ticaretindeki rolü nedir?

Dış ticaretin gayri safi yurt içi hasılaya katkısı (BIP) bakımından ölçüldüğünde Almanya G7 ülkeleri arasında en açık halk ekonomisi. Dış ticaret oranı yüzde 98,6 – bu, BIP'e oranla ithalat ve ihracatın toplamı. Almanya ülkelerin kendi aralarındaki serbest alışverişinden yaşıyor, bunu teşvik ediyor ve tüm ülkelerle açık, eşit seviyede ilişkiler sürdürüyor. Almanya, Çin ve ABD'nin yanında dünyadaki en büyük üç ihracatçı ülke arasında yer alıyor.

Yapay zeka Alman ekonomisi için önemli mi?

Yapay zekanın devreye girmesiyle dijitalleşme belirleyici bir yeni adım atıyor. Almanya, büyük araştırma dernekleriyle, örneğin pratiğe ve uygulamaya dönük araştırmalar yapan Fraunhofer Derneği gibi, örneğin sanayi üretiminde yapay zeka ile makineyle öğrenme konularında öncü. Endüstri 4.0 kavramı dördüncü sanayi devrimi olup, veri kontrollü, YZ destekli, ağda çalışan "Akıllı Fabrika" (Smart Factory) bunun ideal tablosunu oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik Alman ekonomisinde önemli bir rol oynuyor mu?

İklim değişimi refahın ve büyümenin temellerini öylesine tehdit ediyor ki, sadece sürdürülebilir ekonomi gelecek vaat ediyor. Bu özellikle sanayi ve böylece Almanya gibi enerjiye bağımlı bir sanayi ülkesi için de özel bir ölçüde geçerli. Federal hükümetin Alman Sürdürülebilirlik Stratejisi (DNS) sayesinde de Almanya'daki sanayi işletmeleri kendi enerji ve kaynak açısından verimli, zararlı madde emisyonunu düşüren teknolojileri, tesisleri ve ürünleri ile halihazırda günümüzde uluslararası çapta lider rolüne soyunuyor. Daha şimdiden elektriğin yarısı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Enerji dönüşümü ile Almanya iklim değişimine karşı savaşta ve Paris İklim Sözleşmesi'ni gerçekleştirme konusunda aktif bir rol üstleniyor. Amaç 2050 yılında iklim nötr olmak. Bu sırada iklimin korunması ve sürdürülebilirlik el ele, gezegenimizi korumak için.

Alman ekonomisi sağlık önemli bir sektör mü?

İnovasyonlar insanlara yardım ediyor, bu sağlık ekonomisinde açıkça görülüyor. Güçlü bir araştırma olmadan koronaya karşı aşı maddesi bu kadar kısa bir süre içinde geliştirilemezdi. Ayrıca esnek bir sanayi olmadan kısa bir zamanda milyonlarca aşı dozu da üretilemezdi. Alman sağlık ekonomisinin yetenekleri farmasötik araştırmalarından ilaç üretimine, laboratuvar teknolojisinden hassas tıp teknolojisine kadar uzanıyor.

Tıp teknolojisi Almanya için gizli bir ihracat başarısı. Almanya yüzde 25'in üzerindeki oranıyla Avrupa'nın en önemli tıp teknolojisi üreticisi. Yine Almanya'da da Baden-Württemberg Eyaleti yüzde 25'in üzerindeki oranıyla en önemli lokasyon. Tıp teknolojisinin dünya merkezi konumundaki 35.000 nüfusa sahip küçük şehir Tuttlingen de burada bulunuyor.

Almanya'nın güçlü ekonomisi için mesleki eğitim önemli mi?

Randımanlı ve yüksek teknolojiye sahip bir ekonominin temelini iyi eğitilmiş çalışanlar oluşturuyor. Bu nedenle Almanya'da 324 meslek eğitimi dalında sanayi ile ustalık, kamu hizmeti, ev ekonomisi, tarım, açık deniz gemiciliği ve "serbest meslek" alanında eğitimler veriliyor. Bu mesleklerin belirlenmiş meslek eğitimi süreçleri var ve bir sınavla tamamlanıyor. Meslek eğitimi kısmen işletmede, ancak kısmen sektörde ve kısmen de uzmanlık ve genel derslerle meslek okulunda gerçekleşiyor: Meslek eğitiminin tüm dünyada tanınan dual (ikili) sistemi böyle çalışıyor. Bu yolla bir meslek için gerekli yetenekler kazandırılıyor, böylece stajyerler çok yönlü bir meslek kariyeri için temel eğitimlerini alıyor. Dual sistem o kadar başarılı ki, halihazırda birçok ülke tarafından uygulanmaya başlandı.

Alman ekonomisinin bir parçası olmak istiyor musun?

Alman ekonomisi dünyadaki en büyük ve sağlam ekonomilerden birisi. Yıllardan beri doldurulamayan birçok iş yeri mevcut. Ortalamada giderek yaşlanan halkla birlikte gerçekleşen demografik dönüşüm, uzman iş gücü açığını daha da belirgin hale getiriyor. Bu nedenden dolayı Almanya uzman iş gücü göçüne muhtaç ve aynı zamanda tüm dünyadan çalışanlar için cazip bir yer.

Almanya'daki ekonomik yaşam ne kadar zengin?

Üretken ve geleceğe dönük bir çalışmanın temelini toleranslı ve değişken bir çalışma ortamı sağlıyor. Bu sırada esnek çalışma saatleri, çalışanlar için uygun çalışma yerleri veNew Work kavramı altında toplanmış diğer gelişmeler önemli bir rol oynuyor. Alman işletmeleri bu alanlarda teknik inovasyonlarda olduğu gibi ilerici ve geleceğe odaklanıyor.

Alman ekonomisinde çeşitlilik nasıl bir rol oynuyor?

Kamu ve özel sektörden 3.500’ün üzerinde işveren 13,4 milyon çalışanıyla iş yerinde fırsat eşitliğini hayata geçirmek için “Çeşitlilik Paktı” birliğinde bir araya geldi.

Daha fazla bilgi için: Çeşitlilik Paktı.

 

Alman gayri safi yurt içi hasılası neden bu kadar yüksek?

BIP bir halk ekonomisinde üretilen malların ve hizmetlerin tümünün bütünlüğünü tanımlıyor. Almanya bu noktada güçlü ekonomisi sayesinde ABD, Çin ve Japonya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor. BIP hesabına belirli bir zaman aralığı içinde üretilen her şey dahil ediliyor. Ayrıca hizmetlerin değeri, tüketicilerin harcamaları yanı sıra imalat yatırımları ve şirketlerin örneğin makinelere ve araçlara yaptığı yatırımların değerleri de dahil ediliyor. Tüm ekonomi alanları dikkate alınıyor. Bir diğer bileşen de ticaret dengesi – yani şirketlerin yurt dışına sattıklarının (ihracatlar) ve oradan satın aldıklarının (ithalatlar) farkı.

Almanya adil bir dünya ekonomisi için ne yapıyor?

Dünyadaki milyonlarca insan yaptıkları iş karşılığında çok düşük ücret aldıkları için sıkıntı çekiyor. Sosyal asgari standartlar ve örneğin zorla çalıştırma ve çocuk işçiler gibi insan hakları çoğu zaman dikkate alınmıyor. Almanya adil bir dünya ekonomisini politik hedef olarak belirledi. Ekonomi ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planı (NAP) ile birlikte çalışıyor ve Tedarik Zinciri Yasası ile şirketleri kendi etki alanları içinde asgari standartları sağlamakla yükümlü kıldı.