Ekonomi partneri olarak Almanya

Wirtschaftspartner Deutschland

Almanya, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip. Ülke ekonomisinin bel kemiğini güçlü ve ihracat odaklı KOBİ’lerle küresel oyuncular oluşturuyor. “Made in Germany” ibaresi,  ifade ettiği kalite düzeyiyle dünya çapında talep görüyor. Küreselleşen dünya ekonomisinde Alman ekonomisi,  güçlü ve güvenilir bir partner.

Quick facts
44,8
milyon:

Almanya’da 2020’de çalışan sayısı.

3336,2
milyar avro:

2020 rakamlarıyla gayri safi yurt içi hasıla.

% 5

Gayri safi yurt içi hasılanın 2020’de korona pandemisinden dolayı gerileme oranı.

40.116
avro:

2020 rakamlarıyla kişi başına milli gelir.

109,5
milyar avro:

2019’da Almanya’da AR-GE çalışmalarına harcanan para.

62.105

Almanya’da 2020’de yapılan patent başvurusu sayısı.

1.205
milyar avro:

Almanya’nın 2020’de ihracattan elde ettiği gelir, ithalat rakamıysa 1.025 milyar.

Yenilikçi çözümlerle yaratılan gelecek

Bugünün yenilikçi çözümleri, yarının dünyasını yaratıyor. Yenilikçi ve yüksek performanslı endüstri işte bu nedenle Almanya’nın en güçlü yönlerinden biri. Almanya, Avrupa’da en çok patent başvurusunun yapıldığı ülke. Berlin, dünya çapındaki en önemli start-up ekosistemlerinden biri. Gelecek vaat eden gelişmeler için en önemli anahtar ifadelerden biriyse, yapay zeka.

       

Aufmacher Quiz
 
 
 
 
 
 
 
Learn more about AI here.

Dünya Ticaret

Yapay zeka insanlara yardımcı oluyor

Yapay zeka, halihazırda insanların yaşamlarını değiştirmeye başladı bile. Yapay zeka ile süreç ve makineler kontrol ediliyor, çok büyük miktarda veriler değerlendirilebiliyor, analiz ediliyor ve varılan sonuçlar, karar vermeye yardımcı modellerde ya da talimatlarda kullanılıyor.

Yapay zeka alanında Almanya’da yapılan çalışmalar üzerine geniş kapsamlı bilgiyi aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

https://www.plattform-lernende-systeme.de/home-en.html

 

Alman şirketleri hangi yapay zeka yöntemlerini kullanıyor?

  1. Yapay öğrenme ve kanıtlama (yüzde 55)
  2. Görüntü ve ses tanıma yöntemleri (yüzde 50)
  3. Bilgi tabanlı sistem (yüzde 50)
  4. Dil ve metin anlama (yüzde 33’ten daha azı)

Yapay zekanın kullanıldığı en temel uygulama alanları arasında, ürün ve hizmetlerle süreçlerin otomasyonu yer alıyor.

 

Sürdürülebilirlikle el ele giden ilerleme

Almanya, tam bir enerji dönüşümü ülkesi. Bugün, elektriğin yaklaşık yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Enerjide dönüşüm uygulamalarıyla Almanya, iklim değişikliği ile mücadeleye ve Paris İklim Anlaşmasının hayata geçirilmesine önemli bir katkı sağlıyor. Anlaşmada karbon salınımının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi hedefleniyor. İklimin korunması ve sürdürülebilirlik bu bağlamda ayrılmaz bir ikili – her şey gezegenimizin iyiliği için.

Almanya’da yılda 2.514 terawatt saat enerji tüketiliyor (2019). Yenilenebilir enerji tüketiminin genel tüketim içindeki oranı 2020’de yüzde 19,6 idi. Peki, kim ne kadar enerji tüketiyor?

  1. Ulaşım 770
  2. Endüstri 704
  3. Haneler 666
  4. İş yerleri, ticaret, hizmet sektörü 373

Sağlık – bir araştırma ve endüstri konusu

Yenilikçi çözümler insanlara yardım ediyor, bu durum kendini en çok da sağlık sektöründe gösteriyor. Güçlü bir araştırma altyapısı olmasaydı koronaya karşı aşılar bu kadar kısa sürede geliştirilemezdi. Esnek bir endüstri olmasaydı da, bu kadar kısa sürede milyonlarca aşı dozu üretilemezdi. Alman sağlık sektörünün yetenekleri, ilaç araştırmalarından ilaç üretimine, laboratuar teknolojilerinden hassas tıbbi teknolojilere kadar uzanıyor.

Eğitim ve istihdam piyasası – iki sağlam sütun

Yüksek nitelikli, adil ve sosyal açıdan güvenli - bunlar, Alman istihdam piyasasının talepleri. Bu talepleri gerektiği gibi karşılayabilmek için Almanya, ustalık ve zanaat işletmelerinde, endüstride, okullarda ve yüksek öğretim kurumlarında sunulan mükemmel uzmanlık eğitimine güveniyor. Fırsat eşitliği ve ayrımcılık yasağı anayasada yer alıyor. Federal hükümet, yasal asgari ücret, yönetim pozisyonlarında kadınlar için kota ve şirketlerdeki aynı faaliyetler için aynı ücret gibi uygulamalar getirdi.

Duale Ausbildung Handwerk

İş bulma şansını artırmak

Almanya’nın meslek eğitimindeki ikili sistemi dünyadaki en iyi örneklerden sayılıyor. Bu sistem nitelikli meslek erbabı yetiştiriyor ve gençlerdeki işsizliğin çaresi olarak kendini kanıtladı.

Diversity

Kamu ve özel sektörden 3.500’ün üzerinde işveren 13,4 milyon çalışanıyla iş yerinde fırsat eşitliğini hayata geçirmek için “Çeşitlilik Paktı” birliğinde bir araya geldi.

Daha fazla bilgi için: Çeşitlilik Paktı.