İkili Eğitime Dünya Çapında Destek

Birçok ülke, genç işsizliğine karşı etkili bir araç olan Alman modeline güveniyor.

Teori ve uygulama bir arada: Dual eğitimin avantajı
Teori ve uygulama bir arada: Dual eğitimin avantajı Shutterstock

Bosna Hersek, Şili, Gana, Endonezya, Kenya, Hırvatistan, Nijerya, Kuzey Makedonya, Güney Afrika, Vietnam: Bu ülkelerin tümünde “Skills Experts” olarak tanımlanan uzmanlar var. Mesleki eğitim alanındaki bu uzmanlar, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın (BMWi) girişimi doğrultusunda meslek eğitiminde kuramsal ders ve uygulamalı öğrenimi birbiriyle birleştiren ikili (dual) eğitim sistemi kurulmasını destekliyorlar. Dış Ticaret Odalarından faaliyetle onlar, firmaları ve meslek okullarını bir araya getiriyorlar. Bu şekilde örneğin Kenyalı gençler, gastronomi branşında nitelikli elemanlar olarak eğitiliyorlar. Güney Afrika da, 2020’de bir lojistik öğrenim programı başlattı.

Gelişmenin Motoru Alman Firmaları

“Skills Experts”, Almanya’nın dual eğitim sistemi prensiplerine göre mesleki eğitimi dünya çapında nasıl desteklediğinin birçok örneğinden biri. Federal Hükümet Uluslararası Mesleki Eğitim İşbirliği Merkezi (GOVET), buna duyulan ilginin büyük olduğunu bildiriyor. Bu gelişmenin motoru, çoğunlukla başka ülkelerde şubeleri olan Alman firmaları. Bu firmaların, ikili mesleki eğitimin yetiştirdiği gibi iyi eğitilmiş uzman elemanlara ihtiyaçları var. Öğrenimin uygulamayı mümkün kılan bir çevrede yapılıyor olamsı, unsurlardan sadece biri. Buna ek olarak; sosyal partnerler, iş dünyası kurluşları ve devlet arasında sıkı bir ağ,  mesleki eğitim içeriklerinde ve öğretim elemanlarında ülke çapında geçerli kalite standartları ve de kesintisiz değerlendirme yapılması da var.

İkili eğitimi ayrıca çekici kılan bir şey daha var: Bu sistem, genç işsizliğine karşı etkili bir araç olarak kabul görüyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 2020 yılı ortalarında yayımlanan bir karşılaştırmalı araştırma bu Alman yönteminin başarısının altını çiziyor: Almanya’da orta öğretim mezunu 25-34 yaş grubundaki nüfusun yüzde 88 seviyesinde olan istihdam oranı, OECD ortalamasının (yüzde 82) üzerinde. Buna göre Almanya’daki mesleki eğitim diplomasına sahip gençler, dünyanın hemen hemen başka hiçbir ülkesinde olmadığı kadar iyi bir gelecek perspektifine sahipler.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: