Promowanie kształcenia dualnego na całym świecie

Wiele krajów opiera się na modelu niemieckim jako skutecznym sposobie walki z bezrobociem wśród młodzieży.

Teoria spotyka się z praktyką: korzyści wynikające z kształcenia dualnego.
Teoria spotyka się z praktyką: korzyści wynikające z kształcenia dualnego. Shutterstock

Bośnia i Hercegowina, Chile, Ghana, Indonezja, Kenia, Chorwacja, Nigeria, Macedonia Północna, RPA, Wietnam: we wszystkich tych krajach działają „eksperci ds. umiejętności”. Z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi) eksperci ds. umiejętności wspierają rozwój dualnego systemu w kształceniu zawodowym, łączącego nauczanie teoretyczne z praktyką. Z ramienia zagranicznych izb gospodarczych kontaktują oni ze sobą firmy i szkoły zawodowe. Na przykład w ten sposób młodzi Kenijczycy i młode Kenijki kształceni są na wykwalifikowanych pracowników w branży gastronomicznej. Natomiast RPA uruchomiła w 2020 roku kurs logistyki.

Niemieckie przedsiębiorstwa jako siła napędowa rozwoju

„Eksperci ds. umiejętności” to jeden z wielu przykładów na to, jak Niemcy promują kształcenie zawodowe na całym świecie zgodnie z zasadami systemu dualnego. Zainteresowanie tym tematem jest ogromne, informuje Centralne Biuro Rządu Federalnego ds. Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Kształcenia Zawodowego (GOVET). Siłą napędową tego rozwoju są często niemieckie przedsiębiorstwa z oddziałami w innych krajach. Są one uzależnione od dobrze wyszkolonych, wykwalifikowanych pracowników, takich jak ci, których zapewnia system dualny. Nauka w praktycznym środowisku to tylko jeden z elementów. Ponadto istnieje ścisła współpraca między partnerami w społeczeństwie, organizacjami biznesowymi i państwem, ogólnokrajowe normy jakości dotyczące treści nauczania i kadry nauczycielskiej oraz ciągła ewaluacja.

Atrakcyjność kształcenia dualnego polega również na tym, że jest ono uważane za skuteczny środek walki z bezrobociem wśród młodzieży. Studium porównawcze Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowane w połowie 2020 roku podkreśla sukces niemieckiego podejścia: wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 25-34 lat ze średnimi kwalifikacjami wynosi w Niemczech 88%, czyli powyżej średniej OECD (82%). Tym samym perspektywy dla młodych ludzi z wykształceniem zawodowym są w Niemczech lepsze niż niemal w każdym innym kraju OECD.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: