Przejdź do głównej zawartości

Promowanie kształcenia dualnego na całym świecie

Wiele krajów opiera się na modelu niemieckim jako skutecznym sposobie walki z bezrobociem wśród młodzieży.

Klaus Lüber, 22.11.2022
Teoria spotyka się z praktyką: korzyści wynikające z kształcenia dualnego.
Teoria spotyka się z praktyką: korzyści wynikające z kształcenia dualnego. © Shutterstock

Model kształcenia zawodowego „Made in Germany” to eksportowy hit. Niemcy współpracują już z ponad 100 krajami, które są zainteresowane tą koncepcją.

Już od dziesięcioleci Niemcy z powodzeniem stosują dualny system kształcenia zawodowego. Uczniowie zawodu zdobywają umiejętności praktyczne w przedsiębiorstwie i równolegle wiedzę teoretyczną w szkole zawodowej. Takie kształcenie zawodowe sprawdziło się zarówno jako środek przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży, jak i niedoborowi wykwalifikowanych pracowników i dlatego jest postrzegane jako udany model również na arenie międzynarodowej. Już w 2013 roku rząd federalny opublikował dokument przedstawiający stanowisko w tej sprawie: Swoje doświadczenie w zakresie dualnego systemu Niemcy chcą udostępnić zainteresowanym krajom partnerskim. Kraje te mogą również korzystać z porad niemieckich ekspertów w dziedzinie edukacji podczas wdrażania dualnego systemu kształcenia zawodowego w swoich krajach.

Zapotrzebowanie na całym świecie

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego ma wiele pozytywnych efektów. Młodzi ludzie zyskują perspektywy w swoich krajach i pokój społeczny zostaje wzmocniony, ponieważ dzięki dobrze wyszkolonym, wykwalifikowanym pracownikom powstaje przewaga konkurencyjna, która umożliwia większej liczbie osób zdobycie dobrze płatnej pracy.

Poniżej zamieszczamy przegląd miejsc na świecie, gdzie młodzi czerpią korzyści z dualnego systemu kształcenia zawodowego.
 


„Skills Experts” pomagają w pracy

Bośnia i Hercegowina, Chile, Ghana, Indonezja, Kenia, Chorwacja, Nigeria, Macedonia Północna, RPA, Wietnam: we wszystkich tych krajach działają „eksperci ds. umiejętności”. Z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi) eksperci ds. umiejętności wspierają rozwój dualnego systemu w kształceniu zawodowym, łączącego nauczanie teoretyczne z praktyką. Z ramienia zagranicznych izb gospodarczych kontaktują oni ze sobą firmy i szkoły zawodowe. Na przykład w ten sposób młodzi Kenijczycy i młode Kenijki kształceni są na wykwalifikowanych pracowników w branży gastronomicznej. Natomiast RPA uruchomiła w 2020 roku kurs logistyki.

Niemieckie przedsiębiorstwa jako siła napędowa rozwoju

„Eksperci ds. umiejętności” to jeden z wielu przykładów na to, jak Niemcy promują kształcenie zawodowe na całym świecie zgodnie z zasadami systemu dualnego. Zainteresowanie tym tematem jest ogromne, informuje Centralne Biuro Rządu Federalnego ds. Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Kształcenia Zawodowego (GOVET). Siłą napędową tego rozwoju są często niemieckie przedsiębiorstwa z oddziałami w innych krajach. Są one uzależnione od dobrze wyszkolonych, wykwalifikowanych pracowników, takich jak ci, których zapewnia system dualny. Nauka w praktycznym środowisku to tylko jeden z elementów. Ponadto istnieje ścisła współpraca między partnerami w społeczeństwie, organizacjami biznesowymi i państwem, ogólnokrajowe normy jakości dotyczące treści nauczania i kadry nauczycielskiej oraz ciągła ewaluacja.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Atrakcyjność kształcenia dualnego polega również na tym, że jest ono uważane za skuteczny środek walki z bezrobociem wśród młodzieży. Studium porównawcze Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowane w połowie 2020 roku podkreśla sukces niemieckiego podejścia: wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 25-34 lat ze średnimi kwalifikacjami wynosi w Niemczech 88%, czyli powyżej średniej OECD (82%). Tym samym perspektywy dla młodych ludzi z wykształceniem zawodowym są w Niemczech lepsze niż niemal w każdym innym kraju OECD.

GOVET udziela informacji na całym świecie

GOVET – skrót od nazwy German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training  – to centralny punkt kontaktowy rządu federalnego, który od 2013 roku zajmuje się współpracą międzynarodową w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. GOVET oferuje zainteresowanym podmiotom z zagranicy informacje na temat dualnego kształcenia zawodowego, bazę danych o niemieckich projektach dotyczących kształcenia zawodowego na całym świecie oraz usługi z zakresu doradztwa i pośrednictwa pracy.

Dowiedz się więcej o projektach w zakresie niemieckiej międzynarodowej edukacji zawodowej

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: