Przejdź do głównej zawartości

Model niemiecki, globalne kooperacje

Na przykładzie trzech projektów dowiesz się, w jaki sposób system kształcenia zawodowego z Niemiec stwarza lepsze perspektywy zawodowe młodym ludziom za granicą.

 

Johannes Göbel, 06.08.2019
Niemieckie kształcenie w zawodach rzemieślniczych odnosi sukcesy również w Afryce Południowej.
Niemieckie kształcenie w zawodach rzemieślniczych odnosi sukcesy również w Afryce Południowej. © Umfolozi College

Niemiecki model dualnej nauki zawodu jest znamienny dla rzemiosła – i cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Głównym punktem kontaktowym w sprawach międzynarodowej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego jest GOVET, utworzone przez rząd federalny Niemieckie Biuro Współpracy Międzynarodowej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training). Również niemieckie związki branżowe poprzez organizację rozwojową sequa wspierają dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle na całym świecie: od 2010 roku ponad 40 niemieckich izb i związków branżowych uczestniczyło w ponad 60 projektach powołanych do życia w ramach programu partnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego (BBP) finansowanego przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) .

Afryka Południowa: zwiększenie możliwości edukacyjnych

Phumlani Vernon Simamane musi wstać o 5 rano, aby w porę dostać się do Umfolozi College w Richards Bay. Chętnie godzi się na to; jego sąsiedzi zachęcają młodzieńca: „chcemy być z Ciebie dumni!“ Zdecydował się na naukę zawodu hydraulika. W Umfolozi College jest wielu młodych ludzi, którzy cenią sobie wykształcenie rzemieślnicze. W listopadzie 2015 roku zawarto umowę o partnerstwie na rzecz kształcenia zawodowego (BBP) pomiędzy rzemieślnikami z okręgu Steinfurt-Warendorf w Nadreniii Północnej-Westfalii a Umfolozi College na wschodnim wybrzeżu Afryki Południowej. Uczniowie zawodu korzystają z dobrze wyposażonych warsztatów. Silna orientacja współpracy na praktyczną naukę zawodu zwiększa perspektywy zawodowe młodych ludzi.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Ekwador: umożliwienie kształcenia opartego na praktyce zawodowej

Dziewięć dualnych kierunków nauki zawodu w pięciu miastach jest częścią partnerstwa na rzecz kształcenia zwaodowego (BBP) o nazwieFormados. Umożliwiają one młodym Ekwadoriczykom naukę zawodu mechanika maszyn włókienniczych w Quito lub zawodu krawca czy krawcowej odzieży w Cotacachi. Celem jest „praktyczne kształcenie zawodowe dla młodzieży w Ekwadorze“. Od grudnia 2013 roku Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK) współpracuje z Ekwadorem; w proces ten zaangażowany jest również ekwadorski sektor prywatno-gospodarczy. Partnerzy wspólnie opracowują kształcenie dualne w branży metalowej, tekstylnej/mody, obróbki drewna, rozwoju oprogramowania oraz technologii tworzyw sztucznych i kauczuku.

Niemiecko-ekwadorska kooperacja Formados kładzie nacisk na podejście praktyczne.
Niemiecko-ekwadorska kooperacja Formados kładzie nacisk na podejście praktyczne. © sequa

Wietnam: przygotowanie nauczycieli

Nauczyciele uczą się nowych rzeczy – do tego zmierza projekt „Doskonalenie kształcenia zawodowego w Wietnamie“: Od maja do października 2019 roku  49 nauczycieli szkół zawodowych z Wietnamu odbędzie szkolenie w Centrum Edukacji i Technologii Izby Rzemieślniczej w Lipsku, która współpracuje w tym zakresie z wietnamskim Ministerstwem Pracy. Nauczyciele biorą udział we fragmentach kursów mistrzowskich w zawodach metalowca, mechanika urządzeń przecyzyjnych, operatora maszyn narzędziowych i stolarza. Ponadto uczestniczą w szkoleniach z wiedzy teoretycznej  i pedagogiki zawodowej. Jeszcze w 2019 roku, w 45 wietnamskich szkołach zawodowych, przewidziane jest rozpoczęcie pierwszych, ukierunkowanych na naukę praktyczną zawodu zajęć prowadzonych w oparciu o zasady systemu dualnego. „SCIVET – Skilled Crafts from Germany“, nowa placówka kordynacyjna Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła finansowana przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) wspiera ten i wiele innych międzynarodowych projektów kształcenia zaodowego i pomaga w tworzeniu nowych projektów z udziałem branży rzemieślniczej.

Także w Wietnamie niemiecki model dualnego kształcenia zawodowego cieszy się powodzeniem.
Także w Wietnamie niemiecki model dualnego kształcenia zawodowego cieszy się powodzeniem. © dpa

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: