Przejdź do głównej zawartości

Dziesięć faktów na temat rzemiosła

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze zajmują w Niemczech pierwsze miejsce pod względem kształcenia zawodowego – i nieustannie poszukują talentów. Te fakty powinieneś znać.

Johannes Göbel, 30.09.2021
Nowoczesne rzemiosło odgrywa w Niemczech ważną rolę.
Nowoczesne rzemiosło odgrywa w Niemczech ważną rolę. © seventyfour - stock.adobe.com

Wiele różnych miejsc pracy

Od krawca do mechatronika pojazdów dwukołowych: młodzi ludzie w Niemczech mogą kształcić się w  130 zawodach rzemieślniczych. Wśród nich są tak znane zawody jak piekarz czy murarz, ale też nietypowe jak szlifierz kamieni szlachetnych czy lutnik.

Atrakcyjni pracodawcy

Liczba przedsiębiorstw rzemieślniczych w Niemczech wzrosła w 2020 do 1 000 000. W 1998 roku było ich o 250 000 mniej. Zawody rzemieślnicze uważane są za zawody z perspektywami na przyszłość,  dającymi wiele możliwości rozwoju. Należą do nich doskonalenie zawodowe w celu uzyskania tytułu technika lub ekonomisty – oraz naturalnie samozatrudnienie jako mistrz rzemiosła.

Najważniejsza branża w kształceniu zawodu

Znacznie więcej niż jedna czwarta wszystkich uczniów zawodu w Niemczech uczy się zawodu w rzemiośle. To więcej niż w jakiejkolwiek grupie zawodowej.

Szanse dla rozpoczynających życie zawodowe

Pomimo wielu korzyści, przedsiębiorstwa rzemieślnicze w Niemczech nieustannnie poszukują talentów: od 2009 roku ilość zatrudnionych w tym sektorze wynosi około 5,6 mln, mimo, że od tego czasu powstało sporo nowych zakładów. W 2004 roku w rzemiośle pracowało jeszcze 5,8 mln osób.

Poszukiwane talenty

Rzemieślnicy są wciąż bardzo poszukiwani na rynku pracy. W czerwcu 2019 roku do Federalnego Urzędu Pracy zgłoszono 161 279 wakatów w rzemiośle.

Najbardziej poszukiwane zawody

Szczególny niedobór rzemieślników w Niemczech występuje w takich branżach jak: mechatronika i elektryka, produkcja samochodów, hydraulika i montaż oraz w ramach prac wykończeniowych budynków oddanych do użytkowania w stanie surowym.

Najsilniejsze grupy zawodowe

38 procent przedsiębiorstw rzemieślniczych w Niemczech należy do branży wykończeniowej (prace hydrauliczne, konstrukcje okienne, prace malarskie), 11 procent do podstawowej branży budowlanej, która obejmuje zawody związane z budową dróg, murarstwem czy wylewaniem posadzki. Jedna czwarta przedsiębiorstw rzemieślniczych specjalizuje się w usługach dla ludności.

Rozwijający się czynnik ekonomiczny

W 2020 roku obroty niemieckiego rzemiosła wyniosły blisko 650 mld euro. Znaczny ich wzrost odnotowano w ostatnich latach: wysokość obrotów w 2004 roku sięgała jeszcze 479 mld euro.

Interesujące dla kobiet i mężczyzn

Fryzjerka, optyk, cukiernik, technik dentystyczny to zawody, które w Niemczech cieszą się największym powodzeniem u kobiet. Mężczyźni najczęściej uczą się takich zawodów jak: mechatronik smochodowy, elektronik oraz mechanik instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: