Życie

Społeczeństwo i integracja, styl życia i kuchnia, mobilność i podróżowanie, sport i rekreacja

Temat tygodnia: Tolerancja

„Prawo do bycia sobą”

Riccardo Simonetti chce zainspirować ludzi do zwiększenia poziomu tolerancji. W tym celu od wielu lat angażuje się w działalność medialną na rzecz społeczności queer.