Życie

Społeczeństwo i integracja, styl życia i kuchnia, mobilność i podróżowanie, sport i rekreacja

Temat tygodnia: Kultura pamięci

Warto rozmawiać

Peter Waldmann i Mustafa Cimşit są założycielami żydowsko-muzułmańskiej placówki edukacyjnej. Tutaj opowiadają o swojej współpracy.