Życie

Społeczeństwo i integracja, styl życia i kuchnia, mobilność i podróżowanie, sport i rekreacja

Temat tygodnia: Spojrzenie z zewnątrz

„Chcemy słuchać”

Frederike Berje z Instytutu Goethego o badaniu „Spojrzenie z zewnątrz” („Außenblick”) dotyczącego postrzegania Niemiec w świecie.