Społeczeństwo i integracja

Pluralizm, wolność wyznaniowa, rodzina, kobiety i dzieci, zmiany demograficzne, migracja. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące społeczeństwa i integracji.

Temat tygodnia: Spojrzenie z zewnątrz

„Chcemy słuchać”

Frederike Berje z Instytutu Goethego o badaniu „Spojrzenie z zewnątrz” („Außenblick”) dotyczącego postrzegania Niemiec w świecie.