Społeczeństwo i integracja

Pluralizm, wolność wyznaniowa, rodzina, kobiety i dzieci, zmiany demograficzne, migracja. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące społeczeństwa i integracji.

W co wierzysz?

Chrześcijanin, muzułmanin, żyd – a może ateista? W Niemczech każdy ma w tym zakresie możliwość swobodnego wyboru. Rozmawialiśmy z młodymi ludźmi o ich religii.
RSS