Społeczeństwo i integracja

Pluralizm, wolność wyznaniowa, rodzina, kobiety i dzieci, zmiany demograficzne, migracja. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące społeczeństwa i integracji.

Temat tygodnia: Młodzież i zaangażowanie

Pomoc w wirtualnym świecie

Większość młodych ludzi stale korzysta z Internetu - a ich zaangażowanie społeczne również przenosi się do sieci. Celem jest również wywarcie pozytywnego wpływu poza Internetem.
Temat tygodnia: Młodzież i zaangażowanie

Bezgraniczne zaangażowanie

Wielu młodych Niemców po ukończeniu szkoły zgłasza się na wolontariat za granicą. Troje z nich relacjonuje swoje doświadczenia w Indiach, Uzbekistanie i Francji.