Przejdź do głównej zawartości

Jak żyją i pracują kobiety w Niemczech?

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz parytet kobiet: Niemcy omawiają kwestię równych praw. Rzeczywistośw liczbach.

Christina Iglhaut, 04.03.2022
Ile kobiet mieszka, pracuje i rządzi w Niemczech?
Ile kobiet mieszka, pracuje i rządzi w Niemczech? © Nicolas Hansen/iStock/Getty Images

Trzy fakty o kobietach w Niemczech: stanowią większość populacji, żyją dłużej niż mężczyźni i są lepiej wykształcone.

Kobiety w społeczeństwie

W Niemczech mieszka łącznie około 42 milionów kobiet, czyli prawie o milion więcej niż mężczyzn. Podczas gdy mężczyźni osiągają średnio wiek 78,6 lat, średnia długość życia kobiet wynosi około 83,4 lat.

Średnio kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko w wieku 30 lat. Statystycznie na każdą kobietę przypada 1,53 dziecka, co oznacza, że wskaźnik urodzeń – po krótkim wzroście w latach 2014-2016 – spadł czwarty rok z rzędu. Z takim wskaźnikiem urodzeń Niemcy osiągają średnią unijną.

Kobiety w biznesie

Jako przedsiębiorczynie, szefowe, naukowczynie i ekspertki kobiety odgrywają ważną rolę w niemieckiej gospodarce. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego Niemcy mają trzeci najwyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet w porównaniu z innymi krajami UE. W 2019 roku 76,6% kobiet w wieku od 20 do 64 lat wykonywało pracę zarobkową. Wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn wynosi około 84%.

Istnieje dysproporcja w zarobkach kobiet i mężczyzn. W 2020 roku tzw. zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wynosiło 18%. Nawet po wykluczeniu różnic strukturalnych, takich jak praca w niepełnym wymiarze godzin, różnica w wynagrodzeniu kobiet o porównywalnych kwalifikacjach i zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach nadal wynosi sześć procent.

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych

Kobiety w Niemczech są bardzo dobrze wykształcone: ponad połowa absolwentów szkół średnich, około 50 procent absolwentów szkół wyższych i około 45 procent doktorantów to kobiety. Niemniej jednak, według danych Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, na stanowiskach kierowniczych pracują głównie mężczyźni: 88,4 procent stanowisk profesorskich typu C4 zajmują mężczyźni. W 160 spółkach z rodziny DAX w ciągu jednego roku w 2022 roku liczba kobiet zasiadających w zarządach wzrosła o 20 do 94 menedżerek najwyższego szczebla.

Kolejna pozytywna zmiana: od 1 stycznia 2016 roku w około 100 dużych przedsiębiorstwach obowiązuje 30-procentowy udział płci przy obsadzaniu stanowisk w radach nadzorczych.

Fränzi Kühne: najmłodsza członkini rady nadzorczej w Niemczech

Kobiety w polityce

Niemcy mają obecnie najbardziej kobiecy z dotychczasowych gabinetów. Nowy gabinet koalicji rządzącej składa się w 50% z kobiet ministrów. Na początku ostatniej kadencji tylko 30,7% członków niemieckiego Bundestagu stanowiły kobiety, obecnie odsetek ten wynosi 34,7%. Annalena Baerbock jest pierwszą kobietą ministrem spraw zagranicznych w historii Republiki Federalnej.

Annalena Baerbock
© picture alliance / photothek

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: