Jak żyją i pracują kobiety w Niemczech?

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz parytet kobiet: Niemcy omawiają kwestię równych praw. Rzeczywistośw liczbach.

Ile kobiet mieszka, pracuje i rządzi w Niemczech?
Ile kobiet mieszka, pracuje i rządzi w Niemczech? Nicolas Hansen/iStock/Getty Images

Kobiety w społeczeństwie

W Niemczech mieszka łącznie 41 milionów kobiet - prawie dwa miliony więcej niż mężczyzn. Podczas gdy mężczyźni żyją średnio 78,3 lat, średnia długość życia kobiet wynosi około 83,2 lat.

Przeciętnie kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko w wieku 30 lat. Statystycznie każda kobieta ma 1,59 dziecka, co stanowi wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat i wartość ta zbliża się do średniej UE.

Quick facts
41
milionów

kobiet żyje w Niemczech – dwa miliony więcej niż mężczyzn.

83,2
lat

to średnia długość życia kobiet w Niemczech.

75
procent

kobiet w wieku 20 i 64 lat podejmuje pracę.

50
procent

absolwentów wyższych uczelni w Niemczech to kobiety.

44
procent

wynosi udział kobiet w niemieckim rządzie.

1,6
dziecka

rodzi, statystycznie rzecz biorąc, kobieta w Niemczech.

Kobiety w gospodarce

Jako przedsiębiorcy, szefowie, naukowcy i eksperci kobiety odgrywają ważną rolę w niemieckiej gospodarce. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego Niemcy mają w porównaniu z innymi krajami UE trzecią co do wielkości stopę zatrudnienia kobiet. W 2017 roku 18,4 mln kobiet w wieku od 20 do 64 lat było zatrudnionych za wynagrodzeniem, co stanowi około 75 procent tej grupy wiekowej. Stopa zatrudnienia kobiet w Niemczech wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat o osiem punktów procentowych. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wynosi około 83 procent.

Istnieje nierównowaga w zarobkach mężczyzn i kobiet. W 2017 roku różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosiła 21 procent. Jeśli pominąć różnice strukturalne, takie jak praca w niepełnym wymiarze godzin, kobiety o porównywalnych kwalifikacjach i stanowiskach pracy nadal otrzymują wynagrodzenie o sześ procent mniejsze.

Kobiety na kierowniczych stanowiskach

Kobiety w Niemczech są bardzo dobrze wykształcone: ponad połowa osób z maturą, około 50 procent absolwentów szkół wyższych i około 45 procent doktorantów to kobiety. Jednak według Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki to głównie mężczyźni pracują na stanowiskach kierowniczych: 88,4 procent profesur C4 jest w posiadaniu mężczyzn. A z 185 rad nadzorczych spółek notowanych na giełdach DAX, MDAX, SDAX i TecDAX oraz z 25 w pełni partycypujących spółek tylko sześć ma na stanowisku przewodniczącego kobietę.

Niemniej jednak odnotowano pozytywne zmiany: od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje na mocy ustawy 30-procentowy parytet płci na stanowiskach w radach nadzorczych w około 100 dużych przedsiębiorstwach.

Fränzi Kühne: najmłodszy członek rady nadzorczej w Niemczech

Kobiety w polityce

Obecnie Niemcy mają jak dotąd najbardziej kobiecy gabinet. Przy składzie dziewięciu mężczyzn i siedmiu kobietami odsetek kobiet wynosi niewiele poniżej 44 procent. Jest to obiecujące, ale niewiele mówi o ogólnym równouprawnieniu w polityce niemieckiej. W 2018 roku około 29 procent ministrów federalnych, ministrów stanu, sekretarzy stanu i szefów departamentów stanowiły kobiety. Odsetek kobiet w Bundestagu wynosi obecnie nieco ponad 30 procent.

Ile kobiet mieszka, pracuje i rządzi w Niemczech?
dpa

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: