Tak żyją dzieci w Niemczech

Jak państwo dba o to, aby dzieci mogły prowadzić dobre życie.

Prawa dziecka zostaną zapisane w Ustawie Zasadniczej.
Prawa dziecka zostaną zapisane w Ustawie Zasadniczej. FamVeld/istock/Getty Images

W Niemczech żyje około 13 milionów dzieci, co stanowi około 16 procent ludności. Większość żyje w rodzinie z rodzicami, którzy są małżeństwem, i ma co najmniej jednego brata lub jedną siostrę.

Sprawowanie opieki począwszy od wczesnego dzieciństwa

Ponieważ często oboje rodzice pracują zawodowo, coraz więcej dzieci już od wczesnego wieku dziecięcego uczęszcza do placówek dziennych opieki nad dziećmi. Od 2013 każdemu dziecku od ukończenia pierwszego roku życia przysługuje prawo do miejsca w placówkach opieki. Prawie 790.000 dzieci w wieku poniżej trzech lat korzysta z placówek dziennych – we wschodnich krajach związkowych dużo częściej niż na Zachodzie. Najpóźniej w wieku trzech lat należy posłać dziecko do przedszkola, ponieważ regularne kontakty społeczne są ważne dla rozwoju.

Quick facts
13
milionów dzieci

żyje obecnie w Niemczech.

6
lat

to ogólnie przyjęty wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej.

18
lat

to początek pełnoletności.

70
procent

dzieci posiada rodziców, którzy są małżeństwem.

26
procent

dzieci jest jedynakami.

19
procent

mieszka u rodzica samotnie wychowującego dzieci.

40
procent

dzieci w wieku poniżej pięciu lat ma tło migracyjne.

Co najmniej dziewięć lat szkoły

Dla dzieci w Niemczech powaga życia zaczyna się w chwili ukończenia sześciu lat. W tym wieku dla większości z nich zaczynają się zapisy do szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 odnotowano około 725 000 pierwszoklasistów. Pierwszy dzień szkoły to dla wszystkich dzień wyjątkowy, który jest uroczyście świętowany wspólnie z rodziną. Każde dziecko dostaje tornister, piórnik z kredkami i „Schultüte”, czyli tekturowy stożek wypełniony słodyczami i drobnymi prezentami. W Niemczech panuje obowiązek szkolny. Każde dziecko musi uczęszczać do szkoły co najmniej dziewięć lat.

Umacnianie praw dziecka

Jednak szkoła to nie wszystko. Jak poza tym wygląda życie dzieci? Dzieci mają prawo do wychowania bez przemocy, co od 2000 roku zagwarantowane jest w  Ustawie Zasadniczej. Dodatkowo Niemcy prawie 30 lat temu ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tym samym państwo zobowiązuje się do działań dla dobra wszystkich dzieci i do ochrony ich praw: powinny mieć one zapewniony byt i wychowywać się w godności. Oznacza to również respektowanie ich zdania i umożliwienie im współdecydowania. W Niemczech już od dawna prowadzone są dyskusje na temat zapisania praw dziecka w Ustawie Zasadniczej. Obecnie w ramach umowy koalicyjnej Rząd Federalny Niemiec postanowił realizację tego celu.

Konwencja o prawach dziecka ONZ

 

© www.deutschland.de