Przejdź do głównej zawartości

Tak żyją dzieci w Niemczech

Jak państwo dba o to, aby dzieci mogły prowadzić dobre życie.

Christina Rath, 11.05.2020
Prawa dziecka zostaną zapisane w Ustawie Zasadniczej.
Prawa dziecka zostaną zapisane w Ustawie Zasadniczej. © Halfpoint - stock.adobe.com

W Niemczech żyje około 10,5 milionów dzieci, co stanowi około 12 procent ludności. Większość żyje w rodzinie z rodzicami, którzy są małżeństwem, i ma co najmniej jednego brata lub jedną siostrę.

Sprawowanie opieki począwszy od wczesnego dzieciństwa

Ponieważ często oboje rodzice pracują zawodowo, coraz więcej dzieci już od wczesnego wieku dziecięcego uczęszcza do placówek dziennych opieki nad dziećmi. Od 2013 każdemu dziecku od ukończenia pierwszego roku życia przysługuje prawo do miejsca w placówkach opieki. Prawie 820.000 dzieci w wieku poniżej trzech lat korzysta z placówek dziennych – we wschodnich krajach związkowych dużo częściej niż na Zachodzie. Najpóźniej w wieku trzech lat należy posłać dziecko do przedszkola, ponieważ regularne kontakty społeczne są ważne dla rozwoju.

Co najmniej dziewięć lat szkoły

Dla dzieci w Niemczech powaga życia zaczyna się w chwili ukończenia sześciu lat. W tym wieku dla większości z nich zaczynają się zapisy do szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 odnotowano około 733 000 pierwszoklasistów. Pierwszy dzień szkoły to dla wszystkich dzień wyjątkowy, który jest uroczyście świętowany wspólnie z rodziną. Każde dziecko dostaje tornister, piórnik z kredkami i „Schultüte”, czyli tekturowy stożek wypełniony słodyczami i drobnymi prezentami. W Niemczech panuje obowiązek szkolny. Każde dziecko musi uczęszczać do szkoły co najmniej dziewięć lat.

 System szkolnictwa w Niemczech

Dzieciństwo w międzynarodowym otoczeniu w Niemczech

Niemcy są zróżnicowane. I ta różnorodność znajduje również odzwierciedlenie w rodzinach. Według Federalnego Ministra ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży prawie co trzecie dziecko żyje dziś w rodzinie, w której co najmniej jedno z rodziców jest emigrantem lub ma obce obywatelstwo. Prawie 4,1 miliona dzieci dorasta w otoczeniu więcej niż jednego języka i kultury.

Szkoły międzynarodowe są interesującą opcją dla rodzin, które przyjechały do Niemiec jako ekspaci lub dla uczennic i uczniów, których dalsza przyszłość szkolna lub zawodowa planowana jest za granicą. Programy nauczania i dyplomy oparte są na typie szkoły w danym kraju pochodzenia, dlatego też często różnią się one znacznie od niemieckiego systemu szkolnictwa. Nauczanie odbywa się głównie w języku angielskim lub w języku ojczystym. Obecnie w całych Niemczech istnieje wiele międzynarodowych szkół, a uzyskane tam dyplomy są uznawane przez wiele niemieckich uniwersytetów.

Umacnianie praw dziecka

Jednak szkoła to nie wszystko. Jak poza tym wygląda życie dzieci? Dzieci mają prawo do wychowania bez przemocy, co od 2000 roku zagwarantowane jest w  Ustawie Zasadniczej. Dodatkowo Niemcy prawie 30 lat temu ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tym samym państwo zobowiązuje się do działań dla dobra wszystkich dzieci i do ochrony ich praw: powinny mieć one zapewniony byt i wychowywać się w godności. Oznacza to również respektowanie ich zdania i umożliwienie im współdecydowania. W Niemczech już od dawna prowadzone są dyskusje na temat zapisania praw dziecka w Ustawie Zasadniczej. Obecnie w ramach umowy koalicyjnej Rząd Federalny Niemiec postanowił realizację tego celu.

Konwencja o prawach dziecka ONZ

© www.deutschland.de