Jak żyją rodziny w Niemczech?

Dlaczego wielu Niemców późno zostaje rodzicami i jak rodziny są wspierane przez państwo?

Familien in Deutschland
dpa

Niemcy. Małżeństwo z jednym lub dwojgiem dzieci - to przeciętna niemiecka rodzina. Ale modele rodziny stają się coraz bardziej różnorodne: istnieje wysoki odsetek rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodzin z dziećmi z dawnych związków partnerskich rodziców oraz rodzin tęczowych z parami tej samej płci. Jednocześnie rodziny wielopokoleniowe z kilkoma pokoleniami pod jednym dachem stały się rzadkością.

Zakładanie rodziny w późnym wieku

Przede wszystkim wielu młodych naukowców długo odkłada decyzję o założeniu rodziny - najpierw chcą ukończyć studia, a następnie rozpocząć karierę zawodową. Dlatego podczas porodu pierwszego dziecka matki mają średnio 30 lat, a ojcowie 35 lat. Jest to kolejna przyczyna niskiej liczby dzieci przypadającej na jedną rodzinę.

W jaki sposób państwo wspiera rodziny?

Niemcy potrzebują więcej dzieci, ponieważ po Japonii jest to kraj o najstarszej populacji. Wskaźnik urodzeń, wynoszący 1,5 dziecka na kobietę, jest najwyższy od czasu zjednoczenia, ale nadal jest niższy niż średnia UE wynosząca 1,58.

Dlatego też istnieje tak wiele środków pomocy państwa na rzecz wspierania rodzin. Najważniejsze z nich to zasiłek na dziecko, zasiłek rodzicielski, ulgi podatkowe oraz dotacje dla kobiet w ciąży i rodzin, których dochody są niewystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb ich dzieci. Ponadto istnieje bezpłatna edukacja szkolna.

Niemniej jednak rodzice samotnie wychowujący dzieci należą do grup społeczeństwa najbardziej zagrożonych ubóstwem w przypadku, jeśli drugi rodzic odmówi płacenia alimentów na rzecz dzieci.