Przejdź do głównej zawartości

Jak żyją rodziny w Niemczech?

Dlaczego wielu Niemców późno zostaje rodzicami i jak rodziny są wspierane przez państwo?

Tanja Zech, 15.05.2020
Happy Family
© Jacob Lund - stock.adobe.com

Niemcy. Małżeństwo z jednym lub dwojgiem dzieci - to przeciętna niemiecka rodzina. Ale modele rodziny stają się coraz bardziej różnorodne: Według ostatniego Raportu w sprawie rodziny w 2015 roku w Niemczech żyło około ośmiu milionów rodzin z nieletnimi dziećmi. Chociaż większość rodziców jest w związku małżeńskim (5,5 miliona), nierzadko zdarza się już, że mieszkają razem w pozamałżeńskim związku partnerskim (843 000). Oprócz przeciętnych rodzin są też rodzice samotnie wychowujący dzieci (1,6 miliona). Większość z nich to kobiety (1,5 miliona), ponieważ tylko około 11 procent dzieci samotnych rodziców mieszka z ojcem. Liczba rodzin tęczowych wśród par tej samej płci jest w Niemczech wprawdzie nadal stosunkowo niska, ale od 1996 roku wzrosła ponad dwukrotnie z 3 000 do 7 000. Natomiast liczba rodzin wielodzietnych z kilkoma pokoleniami pod jednym dachem zmniejszyła się od 1995 roku z 351 000 do 209 000.

Większość rodzin uważa dziś, że ich sytuacja ekonomiczna jest dobra lub bardzo dobra. W rzeczywistości, zgodnie z raportem, średni (ważony potrzebami) dochód na głowę mieszkańca rodzin wzrósł w latach 2004-2014 o prawie 23 procent.

 

Family

 

Zakładanie rodziny w późnym wieku

Przede wszystkim wielu młodych naukowców długo odkłada decyzję o założeniu rodziny - najpierw chcą ukończyć studia, a następnie rozpocząć karierę zawodową. Dlatego podczas porodu pierwszego dziecka matki mają średnio 30 lat, a ojcowie 35 lat. Jest to kolejna przyczyna niskiej liczby dzieci przypadającej na jedną rodzinę. Dzieje się tak, ponieważ 53 procent rodzin w Niemczech ma tylko jedno dziecko.

W jaki sposób państwo wspiera rodziny?

Niemcy potrzebują więcej dzieci, ponieważ po Japonii jest to kraj o najstarszej populacji. Wskaźnik urodzeń, wynoszący 1,5 dziecka na kobietę, jest najwyższy od czasu zjednoczenia, ale nadal jest niższy niż średnia UE wynosząca 1,58.

Dlatego też istnieje tak wiele środków pomocy państwa na rzecz wspierania rodzin. Najważniejsze z nich to zasiłek na dziecko, zasiłek rodzicielski, ulgi podatkowe oraz dotacje dla kobiet w ciąży i rodzin, których dochody są niewystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb ich dzieci. Ponadto istnieje bezpłatna edukacja szkolna.

Niemniej jednak rodzice samotnie wychowujący dzieci należą do grup społeczeństwa najbardziej zagrożonych ubóstwem w przypadku, jeśli drugi rodzic odmówi płacenia alimentów na rzecz dzieci.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Czy wiesz, że…

… najpopularniejsze imiona dzieci w Niemczech w 2019 roku to Noah i Hanna?

… większość dzieci w Niemczech rodzi się w lipcu?

… od trzeciego roku życia 93 procent dzieci jest zapisanych do przedszkola?