Polska

Region Europa

Wywiady, reportaże i sprawozdania dotyczące Niemiec i ich wielorakich stosunków z Polską.

Polska

W sercu Europy

30 lat Trójkąta Weimarskiego – to, co miało swój początek jako spotkanie ministrów spraw zagranicznych, jest dziś wielopłaszczyznową siecią niemiecko-francusko-polską.