Polityka

Zaangażowanie na rzecz Europy, rozwoju i dialogu na całym świecie to istotne filary niemieckiej polityki.