Środowisko

Niemcy są pionierem ochrony klimatu i rozwoju energii odnawialnych na świecie.