Środowisko

Niemcy są pionierem ochrony klimatu i rozwoju energii odnawialnych na świecie.

TEMAT TYGODNIA: NOWA PRACA

Miasta przyjazne mieszkańcom i zrównoważone

Stuttgart planuje nową dzielnicę: jej centrum lokalne to miejsce sprzyjające rozwojowi mobilności, logistyki i kultury. W jaki sposób chcemy mieszkać, pracować i żyć w przyszłości? Urbaniści i architekci pracują nad projektowaniem miast przyszłości.