Niemcy jako partner gospodarczy

Wirtschaftspartner Deutschland

Gospodarka Niemiec jest czwartą co do wielkości na świecie. Jej trzon stanowi silny i zorientowany na eksport sektor MŚP oraz wiele globalnych korporacji. Znak jakości „Made in Germany” jest poszukiwany na całym świecie ze względu na swoją jakość. Niemiecka gospodarka jest silnym i wiarygodnym partnerem w zglobalizowanej gospodarce światowej.

Temat tygodnia: „Nowa Praca”

ABC „Nowej Pracy“

Agility, remote, purpose, czyli zwinność, zdalność, wyższy cel: Nowy świat pracy niesie ze sobą nowe pojęcia. Powinieneś znać te sześć pojęć.
Quick facts
44,8
mln

osób w Niemczech ma zatrudnienie (2020).

3 336,2
mld euro

to wartość produktu krajowego brutto w 2020 roku.

O 5 %

zmniejszyła się w 2020 roku wartość PKB z powodu pandemii koronawirusa.

40 116
euro

to PKB na głowę mieszkańca w 2020 roku.

109,5
mld euro

wydano w 2019 roku w Niemczech na badania i rozwój.     

62 105
patentów

zarejestrowano w Niemczech w 2020 roku.

1 205
mld euro

wyniosła w 2020 roku wartość niemieckiego eksportu, podczas gdy import wyniósł    1 025 mld euro.

Innowacje tworzą przyszłość

Dzisiejsze innowacje tworzą świat jutra. Innowacyjny i wydajny przemysł jest więc jednym z największych atutów Niemiec. W Europie jest to kraj z największą liczbą zgłoszeń patentowych. Berlin jest uważany za jeden z najważniejszych ekosystemów startupowych na świecie. Jedno z najważniejszych słów kluczowych dla obiecującego rozwoju: sztuczna inteligencja.

        

Aufmacher Quiz
 
 
 
 
 
 
 
Learn more about AI here.

Handel światowy

Sztuczna inteligencja pomaga ludziom

Temat tygodnia: Sztuczna inteligencja

Scena startupów SI

Niemieccy założyciele firm odkryli dla siebie sztuczną inteligencję. Tutaj dowiesz się, co dzieje się w świecie startupów.

Sztuczna inteligencja (SI) już teraz zmienia życie ludzi. SI (AI) jest wykorzystywana do sterowania procesami i maszynami, do oceny i analizy ogromnych ilości danych oraz do przekładania wyników na narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji lub instrukcje działania.

Wszystko, co musisz wiedzieć o SI w Niemczech, znajdziesz tutaj:

https://www.plattform-lernende-systeme.de/startseite.html

 

Z jakich form SI korzystają niemieckie przedsiębiorstwa?

  1. Uczenie maszynowe i rozumowanie maszynowe (55 procent)
  2. Technologie rozpoznawania obrazu i dźwięku (50 procent)
  3. System oparty na wiedzy (50 procent)
  4. Rozumienie języka i tekstu (mniej niż 33 procent)

Główne obszary zastosowań SI to produkty i usługi oraz automatyzacja procesów.

 

Nie ma postępu bez zrównoważonego rozwoju

Niemcy są krajem transformacji energetycznej. Już dziś około połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dzięki transformacji energetycznej Niemcy aktywnie przyczyniają się do walki ze zmianami klimatu i realizacji paryskiego porozumienia klimatycznego. Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój idą ze sobą w parze – dla dobra naszej planety.

Niemcy zużywają 2 514 terawatogodzin energii rocznie (2019). Udział energii odnawialnej w 2020 roku wyniósł 19,6 procent. Ale ile kto zużywa energii?

  1. ruch drogowy 770
  2. przemysł 704
  3. gospodarstwa domowe 666
  4. handel, rzemiosło, usługi 373

Zdrowie – temat dla badań i przemysłu

Innowacje pomagają ludziom – jest to oczywiste w branży medycznej. Bez intensywnych badań nie udałoby się w tak krótkim czasie opracować szczepionki przeciwko koronawiruosowi. A bez elastycznego przemysłu nie udałoby się w krótkim czasie wyprodukować wielu milionów dawek szczepionek. Od badań nad lekami po ich produkcję, od techniki laboratoryjnej po precyzyjną technikę medyczną – możliwości niemieckiego przemysłu medycznego są bardzo szerokie.  

 

Kształcenie i rynek pracy – dwa stabilne filary

Wysokie kwalifikacje, sprawiedliwość i bezpieczeństwo socjalne – takie są wymagania niemieckiego rynku pracy. Aby im sprostać, Niemcy stawiają na doskonałe kształcenie wykwalifikowanych pracowników w handlu i przemyśle, szkołach i na wyższych uczelniach. Równe szanse dla wszystkich i zakaz dyskryminacji są zapisane w Ustawie Zasadniczej. Rząd federalny wprowadził ustawową płacę minimalną, parytet kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz nakazał równe wynagrodzenie za taką samą działalność w przedsiębiorstwie.

Duale Ausbildung Handwerk

Przygotuj się do pracy

Niemiecki system kształcenia zawodowego jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Produkuje wykwalifikowanych specjalistów i udowodniła swoją wartość w walce z bezrobociem wśród młodzieży.

Diversity

Ponad 3 500 pracodawców publicznych i prywatnych zatrudniających 13,4 miliona pracowników połączyło siły w stowarzyszeniu „Karta Różnorodności” w celu wprowadzenia równych szans w miejscu pracy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Karta Różnorodności.