Przejdź do głównej zawartości

Niemcy jako partner gospodarczy

Innowacje tworzą przyszłość

Dzisiejsze innowacje tworzą świat jutra. Innowacyjny i wydajny przemysł jest więc jednym z największych atutów Niemiec. W Europie jest to kraj z największą liczbą zgłoszeń patentowych. Berlin jest uważany za jeden z najważniejszych ekosystemów startupowych na świecie. Jedno z najważniejszych słów kluczowych dla obiecującego rozwoju: sztuczna inteligencja.

        

Handel światowy

Sztuczna inteligencja pomaga ludziom

Sztuczna inteligencja (SI) już teraz zmienia życie ludzi. SI (AI) jest wykorzystywana do sterowania procesami i maszynami, do oceny i analizy ogromnych ilości danych oraz do przekładania wyników na narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji lub instrukcje działania.

Wszystko, co musisz wiedzieć o SI w Niemczech, znajdziesz tutaj:

https://www.plattform-lernende-systeme.de/startseite.html

 

Z jakich form SI korzystają niemieckie przedsiębiorstwa?

  1. Uczenie maszynowe i rozumowanie maszynowe (55 procent)
  2. Technologie rozpoznawania obrazu i dźwięku (50 procent)
  3. System oparty na wiedzy (50 procent)
  4. Rozumienie języka i tekstu (mniej niż 33 procent)

Główne obszary zastosowań SI to produkty i usługi oraz automatyzacja procesów.

 

Nie ma postępu bez zrównoważonego rozwoju

Niemcy są krajem transformacji energetycznej. Już dziś około połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dzięki transformacji energetycznej Niemcy aktywnie przyczyniają się do walki ze zmianami klimatu i realizacji paryskiego porozumienia klimatycznego. Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój idą ze sobą w parze – dla dobra naszej planety.

Niemcy zużywają 2 514 terawatogodzin energii rocznie (2019). Udział energii odnawialnej w 2020 roku wyniósł 19,6 procent. Ale ile kto zużywa energii?

  1. ruch drogowy 770
  2. przemysł 704
  3. gospodarstwa domowe 666
  4. handel, rzemiosło, usługi 373

Zdrowie – temat dla badań i przemysłu

Innowacje pomagają ludziom – jest to oczywiste w branży medycznej. Bez intensywnych badań nie udałoby się w tak krótkim czasie opracować szczepionki przeciwko koronawiruosowi. A bez elastycznego przemysłu nie udałoby się w krótkim czasie wyprodukować wielu milionów dawek szczepionek. Od badań nad lekami po ich produkcję, od techniki laboratoryjnej po precyzyjną technikę medyczną – możliwości niemieckiego przemysłu medycznego są bardzo szerokie.  

 

Kształcenie i rynek pracy – dwa stabilne filary

Wysokie kwalifikacje, sprawiedliwość i bezpieczeństwo socjalne – takie są wymagania niemieckiego rynku pracy. Aby im sprostać, Niemcy stawiają na doskonałe kształcenie wykwalifikowanych pracowników w handlu i przemyśle, szkołach i na wyższych uczelniach. Równe szanse dla wszystkich i zakaz dyskryminacji są zapisane w Ustawie Zasadniczej. Rząd federalny wprowadził ustawową płacę minimalną, parytet kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz nakazał równe wynagrodzenie za taką samą działalność w przedsiębiorstwie.

Diversity

Ponad 3 500 pracodawców publicznych i prywatnych zatrudniających 13,4 miliona pracowników połączyło siły w stowarzyszeniu „Karta Różnorodności” w celu wprowadzenia równych szans w miejscu pracy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Karta Różnorodności.