Sztuczna inteligencja

Deutschland investiert in Künstliche Intelligenz
Niemcy inwestują w sztuczną inteligencję: wiodące instytuty badawcze i eksperci, interesujące projekty badawcze i przykłady praktycznego zastosowania.