Wiedza

Niemcy należą do krajów o najbardziej rozwiniętych badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym.