Wiedza

Niemcy należą do krajów o najbardziej rozwiniętych badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym.

Temat tygodnia: Biogospodarka

Rok Biogospodarki

Rząd niemiecki dąży do stworzenia zrównoważonej gospodarki rynkowej nie korzystającej z paliw kopalnych - Rok Nauki 2020 ma pomóc w osiągnięciu tego celu.