Wiedza

Kategorie Wissen

Niemcy należą do krajów o najbardziej rozwiniętych badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym.

Wywiad po niemiecku

Odkrywcza dziennikarska wyprawa: Urszula, Wiktoria i Ludwika z Polski opowiadają o swoich zaskakujących wrażeniach z pobytu w Niemczech

Gazety ponadregionalne

W Niemczech istnieje duża różnorodność gazet codziennych. Prezentujemy przegląd najważniejszych gazet ponadregionalnych oraz odsyłacze do nich.
RSS