Nauki humanistyczne i ścisłe

Innowacje, badania w ośrodkach pozauniwersyteckich – o instytutach im. Maxa Plancka, Fraunhofera, Humboldtów czy Leibniza. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące nauki humanistycznych i ścisłych.