Sieci i kooperacje

Media społecznościowe, internet 2.0., przyszłość cyfrowa, sieci powiązań absolwentów i podtrzymywanie kontaktów. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące kontaktów naukowych i kooperacji.