Przejdź do głównej zawartości

Badania na rzecz zdrowia na świecie

Od dwóch lat sojusz badawczy GLOHRA ma na celu poprawę stanu medycyny i opieki zdrowotnej na całym świecie.

Christian Heinrich, 13.10.2022
Zaopatrzenie w wodę ma kluczowe znaczenie dla zdrowia w Bangladeszu.
Zaopatrzenie w wodę ma kluczowe znaczenie dla zdrowia w Bangladeszu. © picture alliance / ZUMAPRESS.com

Globalne wyzwania w medycynie i ochronie zdrowia są złożone i liczne – podobnie jak projekty, za pomocą których badania naukowe w Niemczech te wyzwania podejmują. W 2020 roku wraz z utworzeniem Niemieckiego Sojuszu na rzecz Badań nad Zdrowiem Globalnym (German Alliance for Global Health Research, GLOHRA) wysiłki uniwersytetów i instytucji badawczych w tej dziedzinie zostały po raz kolejny znacząco wzmocnione i połączone. Sojusz jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) oraz Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ).  

Nowe metody uzdatniania wody

Pod patronatem sojuszu GLOHRA naukowcy m.in. z Heidelbergu i Poczdamu opracowują system oczyszczania wody dla krajów Azji Południowej, takich jak Bangladesz, gdzie nieczysta woda jest wciąż jednym z największych zagrożeń i źródeł chorób. Eksperci na bieżąco śledzą też konkretną sytuację na miejscu: opracowane przez nich metody uzdatniania wody powinny być równie tanie, co skuteczne, tak aby realnie przynosiły poprawę na dużą skalę.

W innym projekcie niemieckie i indonezyjskie uniwersytety i kliniki współpracują nad wprowadzeniem badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy w Indonezji. Dzięki temu, że takie badanie wczesnego wykrywania jest już w Niemczech standardem, można skorzystać z bogatych doświadczeń.

Leczenie chorób układu krążenia przy użyciu telefonu komórkowego

Cyfrowy projekt w Ugandzie, w którym pracują m.in. klinika uniwersytecka Charité Universitätsmedizin i Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu, ma na celu innowacyjny postęp w zakresie wykrywania i leczenia chorób przewlekłych. Szczególny nacisk kładzie się na choroby układu krążenia, które wciąż są główną przyczyną zgonów na świecie. Aby móc wcześniej wykryć objawy chorób układu krążenia i skuteczniej je leczyć, projekt opiera się na tym, że również mieszkańcy Ugandy bardzo intensywnie korzystają ze swoich telefonów komórkowych. W ramach programu, w nieregularnych odstępach czasu, użytkownikom zadawane są spontaniczne pytania mające na celu wykrycie objawów np. miażdżycy. Ponadto ludzie są proszeni o mierzenie ciśnienia krwi w określonych, dłuższych odstępach czasu i wpisywanie wartości. Z czasem, niemal przypadkowo powstaje profil ryzyka sercowo-naczyniowego. Program jest obecnie testowany i dopracowywany w społeczności wiejskiej w Ugandzie. Ale ma potencjał, by dotrzeć do milionów ludzi.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: