Przejdź do głównej zawartości

Studia z myślą o przyszłości

Zagadnienia z zakresu energii i bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska: pięć kierunków studiów w Niemczech poświęconych naglącym kwestiom.

15.09.2022
Energia wiatrowa i nie tylko: studenci mierzą się z wyzwaniami.
Energia wiatrowa i nie tylko: studenci mierzą się z wyzwaniami. © AdobeStock

„Zrównoważony rozwój”: studia licencjackie na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bochum

Zrównoważony rozwój ma wiele aspektów i tak samo różnorodny jest kierunek studiów licencjackich „Zrównoważony rozwój” na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bochum. Przygotowuje przyszłych ekspertów w zakresie zrównoważonego rozwoju do pracy w biznesie, nauce, polityce lub w organizacjach non-profit. Program interdyscyplinarnego kierunku studiów z uwzględnieniem perspektyw nauk przyrodniczych, ekonomii, inżynierii i nauk społecznych obejmuje zakres od wzmacniania krajów rozwijających się, poprzez zrozumienie zmian klimatu, aż po transformację firm i miast.

„Systemy energetyki odnawialnej”: studia magisterskie na Politechnice w Ingolstadt

Jak konkretnie przekształcić nasze zaopatrzenie w energię, aby nasza planeta miała przyszłość? To zagadnienie porusza kierunek studiów magisterskich „Systemy energetyki odnawialnej” na Politechnice w Ingolstadt. Studenci uczą się łączyć różne technologie umożliwiające zaopatrzenie w energię i holistycznie kształtować ich planowanie, finansowanie i działanie.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

„Zagrożenia naturalne i ryzyka w inżynierii budowlanej”: studia magisterskie na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze

Wprawdzie ludzkość dąży do zrównoważonego rozwoju i ekologicznego zaopatrzenia w energię, ale klęski żywiołowe nasilają się i stanowią szczególne wyzwanie, nie tylko dla inżynierów budownictwa. Weimarski kierunek studiów „Zagrożenia naturalne i ryzyka w budownictwie” poświęcony jest nie tylko technicznym rozwiązaniom na wypadek burz, powodzi i trzęsień ziemi, ale także modelom prawdopodobieństwa i promowanej w ukierunkowany sposób wymianie międzynarodowych doświadczeń.

„Epidemiologia”: studia magisterskie na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana (LMU) w Monachium

Pandemia koronawirusa pokazała w ostatnich latach, jak ważne jest szybkie reagowanie na nowe zagrożenia dla zdrowia. Kierunek magisterski „Epidemiologia” w Monachium umożliwia lepsze zrozumienie dynamiki chorób i przygotowuje swoich studentów do pracy w różnych dziedzinach zawodowych: w badaniach i biznesie, a także w polityce i administracji.

„Studia nad pokojem i konfliktami”: studia magisterskie na Uniwersytecie Ottona von Guerickego w Magdeburgu

W obliczu wojny w Ukrainie wiele kwestii dotyczących przyszłości zeszło na dalszy plan. Jak polityka może zapobiegać wojnom i konfliktom? Jak można przywrócić pokojowe formy polityki po eskalacji? Magdeburski kierunek studiów magisterskich „Studia nad pokojem i konfliktami” porusza te zagadnienia bardzo kompleksowo: oprócz zajęć z podstawowych dziedzin, politologii i socjologii, oferowane są również seminaria z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, psychologii i historii.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: