Zrównoważony rozwój

Nachhaltigkeit in Deutschland
Razem do celu: jak Niemcy przyczyniają się do realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych w swoim kraju i na świecie.

Czy znasz 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju?

Choices
Unfortunately there are not yet enough votes for a result to be displayed.
Głosowanie

Weź udział

Czy podczas zakupów preferujesz produkty przyjazne dla środowiska naturalnego czy wytwarzane w sposób uczciwy?

Choices
Unfortunately there are not yet enough votes for a result to be displayed.
Głosowanie

Weź udział

Quick facts
Niemiecka Strategia Zrównoważonego Rozwoju

opiera się na 17 globalnych celach zrównoważonego rozwoju (SDG). Cele narodowe to ...

55
procent

mniej gazów cieplarnianych niż w 1990 do 2030 roku.

45
procent

mniej zanieczyszczeń powietrza niż w 2005 do 2030 roku.

20
procent

rolnictwa ekologicznego do 2030 roku.

34
procentowy

udział w rynku produktów z rządowym znakiem ekologicznym do 2030 roku.

18
procentowy

udział energii odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku.