Przejdź do głównej zawartości

Program na rzecz zrównoważonego świata

Jak Niemcy dzięki innowacjom technicznym przyczyniają się do postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju na całym świecie: tutaj zapoznasz się z programem Client II.

Sandra Kirchner, 09.04.2022
Górnictwo w Peru
Górnictwo w Peru © picture alliance/imageBROKER

Program wsparcia „Client II – Międzynarodowe partnerstwa na rzecz zrównoważonych innowacji Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych odnosi się do kilku celów zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie 2030. 135 milionów euro Niemcy przeznaczają na finansowanie ponad 50 projektów na całym świecie, które wykorzystują innowacje techniczne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego wykorzystania zasobów i zapewnienia dostępu do czystej energii.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Górnictwo w Peru

Czy to złoto, miedź, srebro, cyna czy cynk – górnictwo w Peru ma długą tradycję. Wydobycie minerałów pochłania jednak dużo energii. Ponad 40 procent zużycia energii w Peru przypada na górnictwo. Do tego celu często wykorzystuje się paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Projekt „SmartH2OEnergy” prowadzony przez Nadreńsko-Westfalską Wyższą Szkołę Techniczną RHTW w Akwizgranie ma na celu udowodnienie, że górnictwo również może być bardziej zrównoważone – i stawia przy tym na siłę wody. Oddzielanie metalu od kamienia zużywa duże ilości wody. Ta używana w procesie technologicznym woda ma wytwarzać dodatkową energię elektryczną podczas spływania w dół zbocza z turbinami. Również wody kopalniane i zbiorniki wodne w pobliżu zakładów górniczych mogą być wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej. Przynosi to wiele korzyści: zmniejszeniu ulega emisja CO2 pochodząca z sektora górniczego, a okoliczne gminy mogą być zaopatrywane w lokalnie produkowaną energię elektryczną.

Winobranie w prowincji Przylądkowej Zachodniej w RPA
Winobranie w prowincji Przylądkowej Zachodniej w RPA © picture alliance/dpa

Rolnictwo w RPA

W RPA woda jest towarem deficytowym – opady są tam znacznie mniejsze niż średnia światowa. Szczególnie rolnictwo zużywa dużą część zasobów wodnych RPA. W regionie Przylądka Zachodniego uprawiana jest pszenica, wino i owoce. Region ten ma duże znaczenie dla krajowego zaopatrzenia w żywność oraz dla rosnącego eksportu do Europy. „FarmImpact”, projekt Niemiec i RPA, ma na celu zmniejszenie zużycia wody. Żywopłoty wiatrochronne spowalniają parowanie i zmniejszają zapotrzebowanie roślin rolniczych na wilgoć. Ponadto czujniki glebowe pomagają określić zapotrzebowanie upraw rolnych na wodę, dzięki czemu sterowalne systemy mogą nawadniać je w sposób ukierunkowany.

W Wietnamie krewetki są przetwarzane na eksport.
W Wietnamie krewetki są przetwarzane na eksport. © picture alliance/ANN

Hodowla ryb w Wietnamie

Również w Wietnamie rolnictwo napotyka na ograniczenia: wzrost liczby ludności zwiększa presję na dostępne grunty. Projekt „Shrimps”, prowadzony przez Instytut Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej ISE, szuka wyjścia z tej sytuacji. Krewetki i pangi są hodowane w stawach, a nad stawami hodowlanymi mają być zainstalowane systemy fotowoltaiczne do produkcji ekologicznej energii elektrycznej. W ten sposób nieliczne grunty rolne są wykorzystywane podwójnie. Zapewnia to miejsca pracy i sprzyja rozwojowi zielonej energii bez konieczności zajmowania dodatkowych terenów.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: