Przejdź do głównej zawartości

Kompas lepszego życia

20 lat temu Niemcy przyjęły swoją Strategię Zrównoważonego Rozwoju – od tego czasu wiele już osiągnięto, ale przed nami nadal stoją poważne zadania.

Verena Kern, 08.04.2022
Energia wiatrowa jest kluczowym, zrównoważonym źródłem energii.
Energia wiatrowa jest kluczowym, zrównoważonym źródłem energii. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wiele osób zna Porozumienie Paryskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ochrony klimatu. Mniej znana jest Agenda 2030, którą państwa ONZ uzgodniły zaledwie kilka tygodni wcześniej, we wrześniu 2015 roku. Niemniej jednak uchwała ta ma również ogromne znaczenie. Określa ona 17 celów zrównoważonego rozwoju – dla wszystkich ludzi i we wszystkich dziedzinach. Od walki z ubóstwem i głodem, poprzez zdrowie, edukację i dobrobyt społeczny, po ochronę środowiska i różnorodność gatunkową. Jednym z celów jest ochrona klimatu. Główna obietnica brzmi: „Nie zostawiaj nikogo w tyle”. Nikt nie pozostanie w tyle.

Ten sukces międzynarodowej dyplomacji ma długą historię. Już w 1992 roku na Konferencji ONZ na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro zdefiniowano zrównoważony rozwój jako nadrzędny cel polityki i wezwano do opracowania w ramach Agendy 21 planów zrównoważonego rozwoju.

„Perspektywy dla Niemiec” – strategia rządu federalnego

Wdrożenie wymagało jednak czasu, także w Niemczech. W 2001 roku rząd federalny powołał Niemiecką Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju, a w 2002 roku przedstawił krajową Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Tytuł: „Perspektywy dla Niemiec”. Wyznacza ona cele w dziedzinie ekologii, spraw społecznych oraz gospodarki i jest stale rozwijana. Dodano także nowe cele, takie jak skierowanie się ku celom Agendy 2030 ONZ, które stanowią wytyczne polityki niemieckiej. Wykorzystano także doświadczenia płynące z pandemii koronawirusa, które wskazują, że społeczeństwa muszą być odporne.

Postępy w nauce są regularnie sprawdzane, ostatnio wiosną 2021 roku. Ocena okresowa ukazuje sytuację pełną blasków i cieni. Na przykład w przypadku rozwoju ekologicznej energii elektrycznej cele zostały przekroczone, ale występują problemy w zakresie oszczędzania energii. Znacznie wzrosła liczba osób z wykształceniem akademickim, ale wzrosła też liczba osób bez świadectwa ukończenia szkoły. Emisja gazów cieplarnianych musi zostać ograniczona w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, jednocześnie Niemcy są jednym z największych donatorów środków finansowych przeznaczonych na ochronę klimatu dla krajów uboższych.

W porównaniach międzynarodowych badania pokazują, że Niemcy wypadają dobrze pod względem zrównoważonego rozwoju. W szczególności w wyniku pandemii koronawirusa wiele krajów utraciło swoją pozycję w kluczowych obszarach, takich jak ubóstwo, głód i miejsca pracy. „Znajdujemy się w krytycznym punkcie historii ludzkości” - ostrzega ONZ. Są jednak także pozytywne wiadomości: coraz więcej krajów dostrzega potrzebę podjęcia szerszych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: