Przejdź do głównej zawartości

5 faktów na temat zrównoważonej gospodarki

Jeśli chcesz zabierać głos w dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii i recyklingu, koniecznie zapoznaj się z najnowszymi faktami z Niemiec.

Martin Orth, 12.09.2021
Konserwacja turbiny wiatrowej
Konserwacja turbiny wiatrowej © picture alliance / Frank Rumpenhorst/dpa

1. Emisja gazów cieplarnianych w Niemczech spadła w 2020 roku w porównaniu z rokiem referencyjnym 1990 o 42,3 procent i tym samym znalazła się poniżej docelowego poziomu ochrony klimatu na 2020 r. , wynoszącego 40 procent. W dużej mierze wynika to jednak ze spowodowanej pandemią recesji w gospodarce.

2. W 2020 roku elektrownie gazowe, węglowe i jądrowe straciły sześć punktów procentowych w miksie wytwórczym i po raz pierwszy dostarczyły tylko 50 procent niemieckiego prądu. Natomiast elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii zwiększyły swoją produkcję do 45 procent udziału w miksie wytwórczym.  

3. Produkcja energii elektrycznej z węgla spadła od 2015 roku o ponad połowę, podczas gdy produkcja energii z wiatru wzrosła w tym samym okresie o dwie trzecie. Z powodu wycofania się z energetyki jądrowej elektrownie jądrowe dostarczyły w 2020 roku o 14 procent mniej energii elektrycznej i obecnie ich udział wynosi 12,5 procent.

Recykling części w punkcie skupu złomu
Recykling części w punkcie skupu złomu © KarepaStock/Shutterstock

4. Biorąc pod uwagę niespełna 70 procent odpadów poddanych recyklingowi materiałowemu i prawie 12 procent poddanych recyklingowi energetycznemu, w 2018 roku w Niemczech recyklingowi poddano ponad 81 procent wytworzonych odpadów. Tym samym poziom recyklingu w wysokości 65%, który rząd federalny wyznaczył na rok 2020, został już przekroczony.

5. Najwyższe wskaźniki recyklingu osiągają papier/karton i szkło – odpowiednio 88 i 83 procent. Szkło można poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy, papier ponad 25 razy. Niemiecki przemysł papierniczy już teraz wykorzystuje ponad 75% papieru z odzysku, ponieważ recykling nie tylko nie zużywa drewna, ale w porównaniu z nową produkcją zużywa także o połowę mniej energii.

© www.deutschland.de