Przejdź do głównej zawartości

Megatrend: górnictwo miejskie (urban mining)

Felix Müller, ekspert z Federalnego Urzędu ds. Środowiska, wyjaśnia, dlaczego „górnictwo miejskie“ jest tak ważne dla przyszłości.

29.10.2018
Złomowisko: w przypadku metali zużytkowanie opłaci się
Złomowisko: w przypadku metali zużytkowanie opłaci się © stock.adobe.com/Erwin Wodicka

Proszę Pana, „urban mining“ uważany jest przez ekspertów za światowy megatrend. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?
Urban mining oznacza odsyskiwanie surowców wtórnych z tak zwanych „złóż antropogenicznych“, czyli ze zużytych już przez człowieka surowców zawartych w budynkach, infrastrukturze i dobrach konsumpcyjnych lub z wysypisk i zwałowisk. Ponowne wykorzystanie pomaga oszczędzać zasoby naturalne Ziemii.

Ekspert w dziedzinie urban mining Felix Müller
Ekspert w dziedzinie urban mining Felix Müller © privat

O jakich ilościach rozmawiamy?
Zakładamy, że obecnie w złożach antropogenicznych w Niemczech nagromadziliśmy prawie 60 miliardów ton materiału. To odpowiada prawie globalnej produkcji surowców w ciągu całego roku.

Niemcy są jednym z liderów w dziedzinie urban mining.
Ekspert w dziedzinie urban mining Felix Müller

W jakiej dziedzinie urban mining już funkcjonuje?
Przede wszystkim w dziedzinie metali. Stanowią one 50 procent wartości materiałów pochodzących z antropogenicznych pokładów w Niemczech. Oprócz metali szlachetnych takich jak złoto, platyna i srebro również metale nieszlachetne jak stal, miedź i aluminium są obiecujące pod względem tworzenia wysokiej wartości dodanej.

Co można jeszcze w dziedzinie urban mining ulepszyć?
Biorąc pod uwagę potencjał zawarty w starych urządzeniach, w przypadku metali szlachetnych występują jeszcze straty do 70 procent podczas ich gromadzenia i przygotowania. W przypadku metali nieszlachetnych musimy stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie downcycling, ponieważ metalle rzadko są potrzebne w postaci czystej, lecz jako stopy. W procesie recyklingu aluminium i stali zdarza się zatem, że dochodzi do utraty ważnych składników stopu. To skutkuje obniżeniem jakości metali wtórnych.

Jak plasują się Niemcy w dziedzinie urban mining w porównaniu międzynarodowym?
Niemcy dysponują jednym z najbardziej znaczących sektorów recyklingu i technologii środowiska naturalnego. Udział tworzyw sztucznych, metali i minerałów budowlanych w zakresie zużytkowania już osiągnęły wysoki poziom. Obok Japonii, Szwajcarii i Austrii Niemcy są pod tym względem jednym z pionierów. Obowiązuje jednak zasada podnoszenia jakości recyklata.

Rozmawiał: Martin Orth

Więcej informacji: Urban Mining w Niemczech

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: