Przejdź do głównej zawartości

Najlepsze uczelnie w Niemczech

Badania naukowe na najwyższym poziomie: najlepsze ośrodki uniwersyteckie, ich cechy szczególne i  współpraca międzynarodowa.

Johannes Göbel, 30.07.2019
Graduiertenfeier an der Universität Bonn
Ceremonia wrączenia dyplomów na Uniwersytecie w Bonn © U. Baumgarten via Getty Images

Dziesięć uniwersytetów i jeden związek uniwersytetów w Niemczech mają prawo w okresie od 2019 do 2026 roku nosić upragniony tytuł „Exzellenzuniversität“, nadawany uczelniom o wybitnych osiągnięciach naukowych: Wybrano je w ramach strategii doskonałości, w ramach której rząd niemiecki i kraje związkowe promują uniwersyteckie badania naukowe najwyższej klasy. „Wybitne Uniwersytety“ otrzymają dotacje milionowej wysokości. Uczelnie te tworzą wyjątkową sieć współpracy na całym świecie.

UNIWERSYTET RWTH w Akwizgranie

Nadreńsko-Westfalska Wyższa Szkoła Techniczna w Akwizgranie koncentruje się na intensywnej wymianie wiedzy o życiu i danych oraz prowadzi badania w klastrach doskonałości w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przemysłu 4.0 i komputerów kwantowych. Uniwersytet Techniczny posiadający swoją siedzibę w położonym na granicy z Belgią i Holandią europejskim mieście Akwizgran ma również dobrze zorganizowaną sieć współpracy w Azji: utrzymuje biura łącznikowe w New-Delhi i Pekinie.

Związek uniwersytetów z Berlina

Związek uniwersytetów, w skład którego wchodzą Wolny Uniwersytet, Uniwersytet Humboldta, Uniwersytet Techniczny i Szpital uniwersytecki Charité zamierza przekształcić Berlin jako centrum naukowe w obszar badawczy najwyższej klasy na świecie. Warunki są doskonałe: od 2012 roku należący do związku naukowcy otrzymali 55 grantów przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych; do partnerów, z którymi związek berlińskich uniwersytetów utrzymuje nabardziej ścisłą współpracę, należy uniwersytet w Oxfordzie.

 Humboldt-Universität
Uniwersytet Humboldta w Berlinie © Humboldt-Universität/Heike Zappe/CC BY-SA 3.0 DE

Uniwersytet w Bonn

Na Uniwersytecie w Bonn w ramach strategii doskonałości wybrano aż sześć klastrów doskonałości – więcej niż na jakiejkolwiek innej uczelni. Mający swoją siedzibę w Nadrenii uniwersytet tworzy silną sieć współpracy na całym świecie, na przykład z GlobalMathNetwork. Partnerzy uczestniczący w programie dotyczącym innowacji w rolnictwie pochodzą z dwunastu krajów afrykańskich.

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Oprócz inżynierii i nauk przyrodniczych oferta studiów Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie obejmuje nauki humanistyczne, kulturoznawstwo, nauki społeczne i medycynę. Klastry doskonałości prowadzą badania nad biologią komórkową i rozwojową, mechaniką kwantową w zakresie atomowym oraz sprawną współpracą człowieka z maszyną. Uniwersytet z siedzibą na wschodzie Niemiec posiada uczelnie partnerskie na całym świecie: w Argentynie i Australii, w Kanadzie i Chinach.

Uniwersytet w Hamburgu

Międzynarodowy charakter portowego miasta Hamburga udziela się również uniwersytetowi. Jest on  zaangażowany między innymi na rzecz zrównoważonej przyszłości, na której koncentrował się złożony przez Uniwersytet w Hamburgu wniosek o tytuł wybitnego uniwersytetu. Odpowiada to przedmiotowi badań jednego z czterech nowych klastrów doskonałości, a dotyczących zmian klimatycznych. Inny klaster doskonałości, skupiający się na naukach humanistycznych bada różnorodność kultur rękopisów, przede wszystkim w Azji i Afryce.

Uniwersytet w Heidelbergu

Ten założony w 1386 roku, najstarszy niemiecki uniwersytet, jeszcze nie tak dawno otrzymał wyróżnienie Komisji Europejskiej: wraz z pięcioma europejskimi uniwersytetami partnerskimi, m.in. Sorboną w Paryżu i Uniwersytetem Karola w Pradze, należy do związków uniwersyteckich promowanych jako „Uczelnie Europejskie“. Uniwersytet w  Heidelbergu jest jednym z wiodących Uniwersytetów w dziedzinie medycyny. W swoich klastrach doskonałości błyszczy jednak także w dziedzinie nauk przyrodniczych i inżynieryjnych.

Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT)

W Instytucie Technologii w Karlsruhe (KIT)  pracuje 5 tysięcy naukowców. Co piąty z nich przybył z zagranicy. Uniwersytet Techniczny, który jest również jedną z „Uczelni Europejskich“, zamierza się nadal rozwijać: w ciągu najbliższych dziesięciu lat ma powstać 100 nowych etatów profesorskich. Aby wzmocnić badania nawyższej klasy KIT opiera się również na tzw. „żywych laboratoriach“, w których naukowcy testują nowe technologie wspólnie z osobami nie będącymi fachowcami. Instytut Technologii zawarł blisko 45 dwustronnych umów o współpracy uczelniami partnerskimi na całym świecie.

Uniwersytet w Konstancji

Założony w 1966 roku Uniwersytet w Konstancji należy do najmłodszych uniwersytetów w Niemczech i jest między innymi członkiem renomowanej sieci współpracy Young European Research Universities Network (YERUN). Wymiana z najlepszymi uniwersytetami amerykańskimi umacnia „Sieć współpracy transatlantyckiej“ z Konstancji. Uniwersyteckie klastry doskonałości badają nierówności polityczne a także społecznościowe zachowania wśród zwierząt i ludzi.

Uniwersytet w Monachium

Klastry doskonałości Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium (LMU) doprowadzają swoje badania do granic możliwości: od najróżniejszych aspektów mechaniki kwantowej, poprzez powstawanie wszechświata, aż po nowe sposoby wytwarzania energii i leczenia chorób neurologicznych. Głównym regionem współpracy międzynarodowej LMU jest Europa, a następnie Ameryka Północna i Azja.

LMU München
Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium © picture alliance

Uniwersytet Techniczny w Monachium

Uniwersytet Techniczny w Monachium (TUM) współpracuje z Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium (LMU) w ramach czterech nowych klastrów doskonałości. Jednocześnie Uniwersytet Techniczny wyróżnia się niepowtarzalnym profilem, którego cechą charakterystyczną jest m. in. ścisłe partnerstwo z przedsiębiorstwami. W międzynarodowych rankingach TUM regularnie plasuje się wśród najlepszych niemieckich uniwersytetów. Posiada biura łącznikowe w San Francisco, São Paulo, Kairze, Mumbaju i Pekinie – a nawet zagraniczny kampus w Singapurze.

Uniwersytet w Tybindze

Uniwersytet w Tybindze utrzymuje silne sieci współpracy w Europie, Jest też członkiem „Sieci Matariki“, która składa się z siedmiu uniwersytetów z Europy, Ametryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Ich wspólne Motto to: „Wspólna praca na rzecz lepezego świata“. Odnosi się to też do kłastrów doskonałości na uniwersytecie w Tybindze, które poświęcają się terapii nowotworów, walce z infekcjami i korzyściom płynącym z zastosowania w nauce systemów samouczących się.

© www.deutschland.de