Przejdź do głównej zawartości

Zdrowe, zielone miasta

Jakie rozwiązania oferują miasta w obliczu globalnych problemów środowiskowych? Odpowiedzi udziela Sebastian Backhaus, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju.

Kim Berg, 04.06.2021
 Sebastian Backhaus kształtuje miasto Fryburg w sposób zrównoważony.
Sebastian Backhaus kształtuje miasto Fryburg w sposób zrównoważony. © Sebastian Doerken

Seit Ende 2020 leitet Sebastian Backhaus die Stabsstelle Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt Freiburg. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt ihn aber schon viel länger. Zehn Jahre lang arbeitet er als Kommunikationsberater für Nachhaltigkeitsfragen in Berlin. Uns verrät er, wie eine grüne Stadt aussehen sollte.

Od czego powinna zacząć się Pana zdaniem koncepcja zrównoważonego planowania miejskiego?

Zielone planowanie urbanistyczne zaczyna się od struktury miejskiej i rozmieszczenia budynków i terenów zielonych. Należy na przykład zaplanować tereny zielone i otwarte o dostatecznej wielkości i użyteczności, budynki i place dostosowane do klimatu. Ponadto urbaniści powinni promować transport publiczny oraz planowanie ścieżek pieszych i rowerowych.

Jednym z ostatnio szeroko dyskutowanych rozwiązań jest wielokrotne wykorzystanie obszarów. W centrum uwagi znajduje się tu tak zwana „szara infrastruktura”, czyli ulice, place, parkingi i budynki, które mają zyskać bardziej ekologiczny charakter.

Musimy sprawić, aby miasta ogólnie stały się bardziej ekologiczne.
Sebastian Backhaus

W jaki sposób miasta mogą sprostać wyzwaniom stawianym przez zmiany klimatu?

Ważne jest, aby w planowaniu urbanistycznym zachować drożność tzw. osi wentylacyjnych, co pozwoli przeciwdziałać rosnącemu stresowi cieplnemu spowodowanemu skutkami zmian klimatycznych. Musimy również sprawić, by miasta stały się ogólnie bardziej ekologiczne, przekształcając więcej otwartych przestrzeni w obszary zielone, chroniąc więcej placów i ulic przed upałem poprzez zacienienie ich drzewami oraz promując zazielenianie dachów i fasad. Ważną rolę do odegrania ma również „błękitna infrastruktura”. Otwarcie miast w kierunku ich rzek może dodatkowo zmniejszyć stres cieplny.

Jaką rolę odgrywają miasta w ochronie różnorodności gatunków?

Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ wiele rzadkich i zagrożonych gatunków i siedlisk występuje w miastach lub w ich pobliżu, a jednocześnie w wielu miastach nadal rośnie liczba ludności. W celu ochrony bioróżnorodności należy chronić przed zabudową obszary o wysokim bogactwie gatunkowym.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jakie koncepcje wspierania bioróżnorodności w miastach istnieją w Niemczech?

We Fryburgu na przykład istnieje projekt opierający się na kontroli różnorodności biologicznej. W mieście systematycznie badano cały zaludniony obszar pod kątem lokalnej miejskiej różnorodności biologicznej. W ramach tej kontroli różnorodności biologicznej opracowywane są zalecenia planistyczne dla różnych dziedzin, np. w zakresie lepszego utrzymania terenów zielonych lub zazielenienia budynków.

Ponadto gminy zakładają bogate gatunkowo łąki dzikich kwiatów, sadzą rodzime krzewy lub rezygnują z pestycydów, promując w ten sposób większą bioróżnorodność na terenach publicznych.

Jak według Pana wygląda idealne miasto?

Prężne, bez barier, bliskie naturze, prospołeczne, zaangażowane, kulturalne, różnorodne, przyjazne dla środowiska, sprawiedliwe, neutralne dla klimatu, kolorowe, zdrowe, otwarte, integracyjne, kreatywne, cyfrowe, empatyczne, komunikatywne, bezpieczne, elastyczne, chętne do współpracy, tolerancyjne, przyjazne rodzinie, różnorodne, integracyjne, spokojne, sportowe i innowacyjne. Można wymieniać w nieskończoność.

Idealne miasto na razie zapewne pozostanie utopią, zwłaszcza w ujęciu globalnym. Jednakże zadaniem nas wszystkich jest praca na rzecz osiągnięcia tego celu – z entuzjazmem, a w obliczu wszystkich pojawiających się przeciwności czasami po prostu z wytrwałością.

 


Sebastian Backhaus jest kierownikiem Działu Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem  w Urzędzie Miasta we Fryburgu, jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska miast w Europie. Miasto w południowo-zachodnich Niemczech ma zieloną agendę, której początki sięgają lat 70-tych XX wieku.  Odpowiedzi na pytania zostały udzielone we współpracy z Markusem Liesenem, kierownikiem działu w Urzędzie Planowania Miasta, i Haraldem Schaichem, zastępcą dyrektora urzędu/kierownikiem działu 2 – Ochrona Przyrody, z Fryburga.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: