Przejdź do głównej zawartości

Dziewięć faktów o ochronie gatunkowej

Ile jest gatunków zwierząt i gdzie znajduje się największy rezerwat przyrody? Dziewięć ciekawych faktów na temat bioróżnorodności w Niemczech.

Kim Berg, 02.05.2021
 Około 70 procent wszystkich gatunków zwierząt na świecie to owady.
Około 70 procent wszystkich gatunków zwierząt na świecie to owady. © picture alliance

1. W Niemczech występuje około 48 000 gatunków zwierząt, 10 300 gatunków roślin i 14 400 gatunków grzybów. Najczęściej występującymi gatunkami są owady. Licząc około 33 000 gatunków, stanowią one około 70 procent wszystkich żywych stworzeń.

2. 35 procent rodzimych gatunków zwierząt i 26 procent gatunków roślin w Niemczech uważa się za zagrożone. Dzieje się tak głównie za sprawą rolnictwa. Około 50 procent powierzchni Niemiec jest wykorzystywane w rolnictwie.

 Pszczoły zapylają wiele różnych roślin, przyczyniając się do ich utrzymania.
Pszczoły zapylają wiele różnych roślin, przyczyniając się do ich utrzymania. © picture alliance/dpa

3. Szczególnie dotkliwie zostały dotknięte owady latające: W ciągu ostatnich 30 lat ich populacja zmniejszyła się o 77 procent. 80 procent dziko rosnących roślin i wiele roślin uprawnych jest od nich uzależnionych ze względu na zapylanie. 60 procent ptaków wykorzystuje owady jako źródło pożywienia.

4. Aby przeciwdziałać wymieraniu gatunków, Niemcy angażują się na rzecz większej ochrony gatunkowej. Dlatego też w Niemczech istnieje ponad 8000 rezerwatów przyrody. Łącznie zajmują one powierzchnię 2 627 510 ha, co stanowi 6,3 procent powierzchni Niemiec.

5. Największy rezerwat przyrody znajduje się w dużej części w morzu. Jest to rafa zewnętrzna wyspy Sylt – wschodnia część Zatoki Wschodnioniemieckiej na Morzu Północnym. Obejmuje powierzchnię 560 300 ha. Jest uważany za główny obszar morskiej różnorodności gatunkowej na Morzu Północnym i jest domem dla licznych gatunków ryb i ssaków morskich. Wiele zagrożonych ptaków morskich wykorzystuje wschodnią część Zatoki Niemieckiej jako miejsce żerowania, zimowania, pierzenia się, migracji i odpoczynku.

6. Każdego roku Niemcy inwestują około 790 milionów euro w ochronę klimatu, przyrody i środowiska.

7. W 1973 roku Niemcy były jednym z pierwszych krajów, które podpisały Konwencję Waszyngtońską o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Ma ona na celu ochronę zagrożonych zwierząt i roślin i obejmuje obecnie 5 800 gatunków zwierząt i 30 000 gatunków roślin. Na arenie międzynarodowej do tej pory do konwencji przystąpiły 183 strony (około 95 procent wszystkich państw).

W 2000 roku urodziło się w Niemczech, po 150 latach, pierwsze wilcze szczenię na wolności.
W 2000 roku urodziło się w Niemczech, po 150 latach, pierwsze wilcze szczenię na wolności. © picture alliance / Zoonar

8. Zaangażowanie Niemiec już przynosi efekty. Orzeł bielik, bocian czarny czy foka pospolita były na skraju wyginięcia. Dzięki środkom ochrony gatunków w Niemczech nastąpił niewielki wzrost ich liczebności. Inne gatunki powracają i na nowo się osiedlają, jak np. wilki.

9. Obecnie w Niemczech żyje 128 watah wilków, 35 par i 10 osobników terytorialnych. Największe populacje wilków znajdują się w Saksonii, Brandenburgii, Saksonii-Anhalt, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Dolnej Saksonii.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: