Przejdź do głównej zawartości

Ochrona gatunkowa na całym świecie

Co ochrona gatunkowa ma wspólnego z pandemiami? I dlaczego jest nam ona potrzebna do oddychania tlenem? Tutaj dowiesz się więcej.

Kim Berg, 02.05.2021
Biodiversity
© kuritafsheen - stock.adobe.com

Ochrona gatunkowa a pandemia koronawirusa

Wiele chorób, takich jak pandemia koronawirusa czy Ebola, ma swoje źródło w świecie zwierząt. Są to tak zwane choroby odzwierzęce. Występują one głównie tam, gdzie ludzie wkraczają do dziewiczych ekosystemów i stykają się z wirusami, do których ich układy odpornościowe nie są przystosowane. Niemcy zajmowały się tą kwestią już przed wybuchem pandemii koronawirusa. Od 2019 roku Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Towarzystwo Ochrony Dzikiej Przyrody (Wildlife Conservation Society) organizują w Berlinie konferencję „One Planet, One Health, One Future – Jedna planeta, jedno zdrowie, jedna przyszłość”. Naukowcy, politycy i aktywiści z prawie 50 krajów spotykają się co roku, aby dyskutować o tym, jak można zmniejszyć ryzyko pandemii poprzez ochronę ekosystemów i bioróżnorodności.

Międzynarodowe konwencje o różnorodności biologicznej

 Ptaki wędrowne narażone są podczas swojej podróży na liczne niebezpieczeństwa.v
Ptaki wędrowne narażone są podczas swojej podróży na liczne niebezpieczeństwa. © Philippe - stock.adobe.com

 

Umowy międzynarodowe są ważnym aspektem ochrony różnorodności biologicznej w skali międzynarodowej. Dlatego od 1976 roku obowiązuje również w Niemczech Konwencja Waszyngtońska o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Chroni ona około 5 600 zagrożonych gatunków zwierząt i 30 000 gatunków roślin. Do chwili obecnej przystąpiły do niej 183 kraje. Oprócz CITES Niemcy angażują się również w ochronę wędrownych gatunków dzikich zwierząt. W Konwencji Bońskiej, która weszła w życie w 1983 roku, 130 państw-sygnatariuszy zobowiązuje się do ochrony zwierząt, które podczas swoich wędrówek przekraczają granice państwowe.

Ochrona mórz

Lasy namorzynowe dzięki swojemu bogactwu gatunkowemu przyczyniają się do zachowania zasobów rybnych.
Lasy namorzynowe dzięki swojemu bogactwu gatunkowemu przyczyniają się do zachowania zasobów rybnych. © Curioso.Photography - stock.adobe.com

Tam, gdzie kiedyś buszowały tuńczyki i rekiny, dziś często panuje wielka pustka. Według Światowej Organizacji Zdrowia około 33 procent wszystkich zasobów rybnych uważa się za przełowione do granic możliwości biologicznych. Kolejne 60 procent jest całkowicie wyczerpane. Dlatego też Niemcy angażują się na arenie międzynarodowej na rzecz ochrony bogactwa gatunkowego mórz. Obejmuje to również ochronę lasów namorzynowych. Należą one do najbogatszych w gatunki i najbardziej produktywnych biotopów na świecie. Jako dom i wylęgarnia dla ponad 3000 gatunków ryb przyczyniają się do ochrony zasobów rybnych. Wraz ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF) i Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN) Niemcy wspierają w 15 krajach 40 projektów mających na celu ochronę i ponowne zalesianie lasów namorzynowych.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: