Przejdź do głównej zawartości

Niezbędne ekosystemy

Jak ważne są nasze oceany i co robimy, aby je chronić? Rozmowa z niemiecką Ambasador ds. Morskich, Moniką Breuch-Moritz.

Kim Berg, 13.03.2020
Monika Breuch-Moritz jest niemiecką Ambasadorką ds. Morskich.
Monika Breuch-Moritz jest niemiecką Ambasadorką ds. Morskich. © picture alliance / dpa

Zmiany klimatu, przełowienie i odpady plastikowe stanowią zagrożenie dla oceanów. Jednocześnie są one siedliskiem wielu zwierząt i roślin oraz ważnym źródłem pożywienia dla milionów ludzi. Monika Breuch-Moritz wie, jak ważne dla globalnego ekosystemu są oceany. Od lat 90. meteorolożka poświęca się badaniom oceanicznym, a od 2017 roku jest wiceprzewodniczącą Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO (MKO) i Ambasadorem ds. Morskich w Niemczech.

Proszę Pani, pracuje Pani w MKO od 2017 roku. Jakie są zadania Komisji?

MKO zajmuje się naukami morskimi. Komisja koordynuje programy na całym świecie, na przykład w celu ostrzegania przed tsunami, lub instaluje systemy obserwacyjne i sieci pomiarowe w oceanie w celu badania zmian klimatycznych lub prądów oceanicznych.

Jaka jest w tym rola Niemiec?

Niemcy są reprezentowane w Radzie Wykonawczej nieprzerwanie od momentu powstania MKO w 1961 roku i są trzecim co do wielkości płatnikiem po Japonii i Chinach. Zaangażowanie specjalistyczne Niemiec dotyczy przede wszystkim systemów długoterminowej obserwacji i zapewniło między innymi znaczne wsparcie dla utworzenia systemu ostrzegania przed tsunami na Oceanie Indyjskim.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jaki wpływ ma globalne ocieplenie na stan zdrowia oceanów?

Wraz ze wzrostem temperatury wody zmieniają się prądy oceaniczne i siedliska wielu gatunków. W przypadku przekroczenia określonych limitów temperatury może na przykład dojść do obumarcia całych raf koralowych lub nagłego pojawienia się idealnych warunków do rozmnażania się nierodzimych organizmów w nieznanym środowisku.

Jak ważna jest różnorodność biologiczna oceanów?

Rafy koralowe i obszary przybrzeżnej roślinności są niezbędnymi ekosystemami. Chronią one wybrzeża przed zagrożeniami naturalnymi, takimi jak tsunami, cyklony tropikalne czy skutki podnoszenia się poziomu morza. Są one również siedliskiem niezliczonych gatunków zwierząt i roślin. Dlatego też dla wyżywienia rosnącej światowej populacji zachowanie tych siedlisk i odpowiednio zrównoważone połowy są absolutnie niezbędne.

Dla wyżywienia rosnącej światowej populacji świata, ochrona tych siedlisk jest absolutnie konieczna.
Monika Breuch-Moritz, MKO w UNESCO

W jaki sposób Niemcy promują zrównoważone zarządzanie oceanami?

Zaangażowanie Niemiec sięga od wsparcia dla tworzenia obszarów chronionych i wspierania zrównoważonego rybołówstwa po wdrażanie surowych przepisów ochrony środowiska w górnictwie głębinowym. Niemcy wspierają również projekty mające na celu ochronę i ponowne zalesianie lasów namorzynowych. Ta i inna roślinność przybrzeżna ma kluczowe znaczenie dla ochrony wybrzeża w wielu krajach.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: