Ana içeriğe geç

En önemli ekosistemler

Okyanusların önemi ve onları koruma yöntemlerimiz. Konuyu Almanya’nın denizler temsilcisi Monika Breuch-Moritz ile konuştuk.

Kim Berg, 13.03.2020
Monika Breuch-Moritz, denizler konusunda Almanya’nın temsilcisi.
Monika Breuch-Moritz, denizler konusunda Almanya’nın temsilcisi. © picture alliance / dpa

Sayısız hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan ve milyonlarca insan için önemli bir besin kaynağı olan okyanuslar, iklim değişikliği, denizlerde aşırı avlanma ve plastik atıklar yüzünden tehdit altında. Denizlerin küresel ekosistem için ne denli önemli olduğunu Monika Breuch-Moritz çok iyi biliyor. 90’lı yıllardan beri oşinografi alanında etkin bir şekilde faal olan meteorolog, 2017 yılından beri de Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu (IOC) başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Ayrıca Almanya’nın denizler konusundaki temsilcisi.

Sayın Breuch-Moritz, 2017’den beri IOC’de çalışıyorsunuz. Komisyon’un görevleri hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?

IOC, oşinografi alanında çalışmalar yürüten bir komisyon. Dünya çapında, örneğin tsunami uyarılarıyla ilgili çeşitli programları koordine ediyor, okyanuslara gözlem sistemleri, ölçüm ağları kuruyor. Bu sistemlerle iklimdeki değişimler ve denizlerdeki akıntılar incelenebiliyor.

Peki, bu çalışmalarda Almanya nasıl bir role sahip?

Almanya, IOC’nin kurulduğu yıl olan 1961’den beri kurumun tüm yürütme kurullarında yer aldı. Aynı zamanda da Japonya ve Çin’in ardından en yüksek katkıyı yapan ülke. Uzmanlık alanı olarak da Almanya, öncelikle uzun vadeli gözlemleme sistemleri alanında faal. Örneğin Hint Okyanusu’na bir tsunami uyarı sisteminin kurulması sürecinde önemli bir rol üstlendi.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Yeryüzünün ısınmasının, denizlerin sağlıklı olması üzerinde nasıl bir etkisi var?

Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, deniz akıntılarında ve sayısız canlı türünün yaşam alanlarında değişimlere yol açıyor. Belli sıcaklık sınırlarının aşılmasıyla, örneğin bazı mercan resifleri tamamen ölebilir ya da aslen o ortama yabancı olan organizmalar, alışılmadık ortamlarda aniden kendilerine uygun üreme koşullarını bulabilir.

Okyanuslardaki biyolojik çeşitlilik ne kadar önemli?

Mercan resifleri ve kıyı vejetasyonları çok önemli ekosistemler. Zira bu sistemler, tsunami, tropikal siklon ya da deniz seviyesi artışı sonuçları gibi doğal tehlikelere karşı kıyıları koruyor. Ayrıca buralar, sayısız hayvan ve bitki türünün da yaşama alanları. Sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesi için bu yaşama alanlarının muhafaza edilmesi ve uygun, koruyucu balıkçılık uygulamalarının hayata geçirilmesi, bu nedenle büyük önem taşıyor.

Sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesi için bu yaşama alanlarının muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor.
Monika Breuch-Moritz, IOC / UNESCO

Denizlerin sürdürülebilir bir yönetimi ve işlenmesi için Almanya ne tür girişimlerde bulunuyor?

Almanya’nın bu konudaki çalışmaları, koruma alanlarının kurulmasına sunulan destekten, sürdürülebilir balıkçılığın teşvikine, hatta derin deniz madenciliğinde bağlayıcı, katı çevresel düzenlemelerin uygulanmasına kadar uzanıyor. Almanya ayrıca, mangrov ormanlarının muhafazası ve yeniden canlandırılmasıyla ilgili projeleri de destekliyor. Mangrov ormanları ve diğer kıyı vejetasyonları, pek çok ülkede kıyıların korunmasında hayati bir önem taşıyor.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: