Ochrona środowiska

Die Umwelt schützen
Jak Niemcy angażują się globalnie na rzecz ochrony zasobów i przeciwko zmianom klimatu.