Dünyayı kurtarmak

Die Umwelt schützen
Çevre ve iklimin korunması yolunda Almanya‘nın uğraşı