Rüzgâr Enerjisi ve Diğer Güçler

Yenilenebilir kaynakların Türkiye’nin gelecekteki enerji karışımını nasıl etkileyebileceği hakkında: Enerji dönüşümü alanındaki Türk-Alman iş birliğine ilişkin beş olgu.

Marmara Denizi’nde bir rüzgar tarlası
Marmara Denizi’nde bir rüzgar tarlası dpa

Alman düşünce kuruluşu Agora Energiewende, Türkiye’nin gelecekteki enerji sistemini geliştirmesine destek oluyor; bunu güncel araştırmalarla ve geniş kapsamlı bir bilgi alışverişiyle gerçekleştiriyor.  

Enerji dönüşümü ile ilgili diyalogda Türkiye neden ilginç bir ortaktır?

Agora Energiewende, „Türkiye’nin elektrik sistemi, dünyanın en hızlı büyüyenleri arasında yer alıyor” saptaması yapıyor: Sadece 2002 - 2015 yılları arasında ülkedeki elektrik tüketimi 133 Terrawatsaat’ten 260 Terrawatsaat’i aşan bir seviyeye ulaştı. Ayrıca Türkiye, elektrik piyasasını liberalleştirerek elektrik sistemine yatırımları cazip kıldı ve böylece sistemin verimliliğini artırdı. Berlinli düşünce kuruluşu Agora Energiewende, geleceğin enerji sisteminin düzenlenmesinde Türkiye’ye destek olarak yenilenebilir enerjilerin entegrasyonu için uygun fiyatlı çözümleri gösteriyor.  

Türkiye’deki enerji dönüşümüne yönelik bilgi alışverişi nasıl hızlandırılıyor?

Agora Energiewende; European Climate Foundation (ECF) ve Sabancı Üniversitesi Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi ile ortaklaşa, SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’ni kurdu. Bu merkez, düzenli olarak uluslararası bilgi değişim platformlarına katılıyor; bunun bir örneği, Ekim 2019’da Birleşmiş Milletler tarafından Bangkok’ta düzenlenen „Uluslararası Sürdürülebilir Gelişim için Enerji Forumu“na katılım. Ayrıca SHURA tarafından yayımlanan çalışmalarda, binaların enerji verimlliği veya güneş ve rüzgâr enerjisinin Türk enerji sistemine geniş kapsamlı entegrasyonu gibi değişik konuları ele alınıyor.  

Yenilenebilir enerjilerin kullanımında Türkiye ne gibi ilerlemeler kaydediyor?

2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye’nin enerji karışımındaki yenilenebilir enerjilerin oranı, diğer tüm enerji kaynaklarınınkinden daha güçlü bir artış gösterdi. Hatta 2017’de Türkiye, bu büyümeyle Avrupa ve Yakın Doğu’da lider konumundaydı. SHURA Direktörü Deǧer Saygın, „Burada güneş enerjisi başı çekiyor” diyor. Sırf 2014 – 2018 yılları arasında Türkiye güneş enerjisinin payını 93 Megawat’tan 5,7 Gigawat’a çıkardı. 

Türkiye’de yenilenebilir enerjilerin daha da güçlendirilmesini destekleyen savlar neler?

Rüzgâr ve güneş ışığı Türkiye’de bolca mevcut, ayrıca geniş sahalar kullanıma hazır. Rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri için koşullar bu nedenle mükemmel. SHURA tarfından yaptırılan bir araştırma, Türkiye’nin, enerji karışımındaki rüzgâr ve güneş enerjisi oranını 2026 yılına kadar  -şebeke altyapısına plan harici bir yatırım yapmaksızın- en az yüzde 20’ye çıkarabileceğini gösteriyor.

Dğer ülkelerin hangi tavsiyeleri Türkiye için de ilginç olabilir?

SHURA ve Agora Energiewende tarafından yaptırılan ortak bir araştırma, Türkiye’nin başka on ülke ile karşılaştırmalı analizini yapıyor. Buna göre güneş ve rüzgâr enerjisini enerji şebekesine en istikrarlı biçimde entegre eden ülkeler, Danimarka ve Almanya. Araştırmada, dünya düzeyinde enerji dönüşümünde başarılar ve gerilemeler gözlemlense de, güneş ve rüzgar enerjisinin “daha temiz, daha verimli ve daha güvenilir” bir enerji sistemine katkıda bulunduğunun belgelendiği belirtiliyor. Türkiye için geleceğin başarı etmenlerinin mevcut şebeke bağlantı noktalarındaki yenilenebilir enerjilerin güçlendirilmesi ve akü teknolojisi ve pompalı depolama santralleri aracılığıyla depolanması olduğu belirtiliyor.

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: