Tek damla israf etmeden

Almanya su tasarrufu konusunda Avrupa lideri ve tüm dünyada hayati öneme sahip bu doğal kaynağın korunmasına yönelik projeleri destekliyor.

Leziz: Herkesin erişimine açık içme suyu
Leziz: Herkesin erişimine açık içme suyu dpa

Almanya. Çok değerli bir döngü: Almanya özel hanelerden ve kamu kuruluşlarından gelen atık suların yüzde 96’sını arıtma tesislerine yönlendirerek burada arıtıyor ve Avrupa’da atık suları yeniden değerlendirme konusunda böylesine yüksek bir orana sahip tek ülke. 27 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Stockholm’de düzenlenecek Dünya Su Haftasının odak noktası da atık suların değerlendirilmesi.

Dünya Su Haftası nedir?

Bu etkinliğin amacı su konusunda bilincin yükseltilmesi çünkü temiz su varlığımız için vazgeçilmez bir koşul. Stockholm International Water Institute (SIWI) 1991 yılından bu yana “World Water Week” etkinliklerini düzenliyor. Bu kuruluş bilim, ekonomi, siyaset dünyası ve STK’lar için su konusunda dünyada eşi olmayan bir diyalog forumu.

Almanya etkinliklere hangi başlıklarla katılıyor?

Almanya’dan çok sayıda kurum ve aktör Stockholm’deki etkinliklere katılacak: Örneğin Alman Dışişleri Bakanlığı acil insani yardım gerektiren durumları göz önünde bulundurarak sıhhi teknolojilere yönelik bir başvuru kitapçığı hazırlanmasına yönelik çalışmaları desteklerken Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) de atık suların enerji üretiminde kullanımına ilişkin hazırladığı simülasyonu tanıtacak.

Neden atık sular etkinliklerin odak noktasında?

Arıtılmamış atık sular içme sularını ve dolayısıyla sağlığı tehdit ediyor. Ürdün Eğitim Bakanlığı, Norveç Mülteci Yardımı ve German Toilet Organization gibi kuruluşların temsilcileri bir araya gelerek su, sıhhi sistemlerin tedariki ve hijyen arasındaki dengenin (WASH) ne kadar önemli olduğu üzerine tartışacak. Alman yönetiminin WASH-Ağı dahilinde çalışan German Toilet Organization dünyada olabildiğince çok sayıda insanın temiz tuvaletlere ve sürdürülebilir atık su sitemlerine erişiminin sağlanması için çalışan bir STK.

Etkinlik ajandasında başka hangi konular var?

Küresel çaptaki bir diğer sorunsa suların plastik atıklarla kirletilmesi. KfW Kalkınma Bankası Dünya Su Haftası kapsamında bu konuya ilişkin bir tartışma toplantısına katılacak KfW’nin hayata geçirdiği Blue Action Fund STKları denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarında destekliyor ve yeni koruma alanlarının oluşturulmasına, denizlerde sürdürülebilir avlanmaya ve çevre dostu turizmin gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu fon 2019 yılında kadar yaklaşık bir düzine projeyi en az 20 milyon avroluk bir bütçeyle destekleyecek.

Dünya Su Haftası, 27 Ağustos-1 Eylül 2017 tarihleri arasında Stockholm’de düzenleniyor

Quick facts
% 96
Temizlenen atık su oranı

Özel hanelerin ve kamu kurumlarından gelen atık sularının yüzde 96’sı arıtma tesislerinde temizleniyor.

10.000
arıtma tesisi

Almanya’daki artıma tesislerinin toplam sayısı.

% 99
Su şebekesine erişim oranı

Almanya’da halkın yüzde 99’u su şebekesine bağlı.

123
litre içme suyu

Almanya‘da 2017 yılında kişi başına günde tüketilen su miktarı. Bu miktar 1963 yılına göre 48 litre daha az.

3.900
litre su

Tüm ürünler için kullanılan su dikkate alındığında Almanya‘da kişi ve gün başına sanal “su ayak izi” bu kadar.

% 70
Almanya’da içme suyunun

yer altı ve kaynak sularından elde edilen kısmı yüzde olarak bu kadar.

19
Alman STK‘sı

dünya genelinde su ve sıhhi imkanlar için çalışan WASH ağının üyesi.