Ana içeriğe geç

“Fırsat hiç bu kadar büyük olmamıştı”

İklimden Sorumlu Devlet Sekreteri Jennifer Morgan: G7, iklim krizine karşı dünya çapında verilecek mücadelenin motoru ve öncüsü olmalı.

Carsten Hauptmeier, Arnd Festerling, 21.06.2022
Jennifer Morgan, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri
Jennifer Morgan, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri © picture alliance/dpa

Sayın Morgan, Almanya iklim kriziyle mücadelede iklim dış politikasına da güveniyor. Bu ne anlama geliyor?

Barış, enerji bağımsızlığı, iklim ve biyoçeşitlilik krizleri ile fosil yakıtların kullanımına son verilmesinin  gerekliliği arasındaki bağlar daha önce hiç günümüzdeki kadar belirginleşmemişti. Bu nedenle iklim krizinin dış politikanın odak noktasına yerleşmesi gayet mantıklı. Almanya, yeni iklim dış politikasıyla iklimin korunmasında ve iklim kriziyle mücadelede ilerleme sağlamak için tüm diplomatik çarelere başvuruyor. Küresel bir enerji dönüşümü ve daha fazla iklim adaleti için Avrupa'da ve dünya çapında itici güç olmak istiyoruz. İklim krizinden büyük ölçüde mağdur olan insanlarla dayanışma içinde olmamız, benim için son derece önemli.

İklim Politikasından Sorumlu Devlet Sekreterliği makamınız bu amaçla yeni oluşturuldu. Görevleriniz neler?

Görevlerimden biri, iklimin daha iyi korumasına yönelik yeni ortaklıklar ve ittifaklar kurulmasına önayak olmak. Birkaç hafta önce hükümetle yenilenebilir enerji üretiminin hızlandırılması ve kömürle çalışan termik santrallerin aşamalı olarak kaldırılması hakkında konuşmak için Endonezya'daydım. Amacımız, Endonezya gibi ülkelerle iklimin korunmasında hızı artıracak iklim ortaklıkları yapmak. Aynı zamanda, halihazırda iklim krizinden özellikle etkilenenleri desteklemek istiyoruz. Sahel'de ve Bangladeş'te iklim krizi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlarla konuştum. İklim değişikliğinin sonuçlarına uyumu hızlandırmamız gerekiyor ve iklim krizinin neden olduğu zarar ve kayıplarla başa çıkmak için yeni çözümlere ihtiyacımız var; her ikisi de Mısır'daki BM İklim Değişikliği Konferansı COP27 için önemli konular.

Almanya ve Avrupa'nın iyi bir örnek teşkil etmeleri önemli.
Jennifer Morgan, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri

Bir iklim diplomatı olarak, ortak ülkeleri ikna etmek için ne gibi olanaklara sahipsiniz?

Almanya ve Avrupa'nın iyi örnek teşkil etmeleri ve sürdürülebilir teknolojilere yapılan yatırımların adil ve gelişme gösteren bir geleceğin temeli olabileceğini göstermeleri çok önemli. Şu anda hemen yanı başımızda korkunç bir savaşa tanık olurken, bir an önce enerji geçişini hızlandırmalı ve sadece Rusya'dan değil, fosil enerji ithalatından da bağımsız hale gelmeliyiz. Aynı zamanda, ortaklıklarımızı dünya çapında genişletiyoruz. Alman hükümetinin uluslararası iklim koruma girişimi gibi programlarla, iklimin daha iyi korunması yolunda çok somut bir destek sağlayabiliriz.

Jennifer Morgan Nijer’de
Jennifer Morgan Nijer’de © picture alliance/dpa

Greenpeace yöneticisi olarak, en başta endüstri ülkelerini harekete geçirdiniz. Makamınızda geçirdiğiniz altı aydan sonra, bakış açınızdaki ve rolünüzdeki değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rolüm değişti, ama bakış açım değişmedi. Aynı amaç ve değerleri savunuyor ve başkalarını iklimin daha fazla korunması yönünde harekete geçiriyorum; bu esnada da mevcut bağlantılarımı göüçlendiriyorum. İklim krizini nihayet, gerçek haliyle kavramamız benim için önemli: hepimizden kararlı cevaplar ve çözümler talep eden varoluşsal bir kriz söz konusu. Ve hepimiz derken; siyaset, sivil toplum, iş dünyası ve diğer tüm paydaşların omuz omuza vermelerini kastediyorum.

G7 ülkeleri iklim korumasında nasıl bir rol oynuyor?

G7, iklimin tüm dünyada daha iyi korunmasında motor ve öncü olmalıdır. G7 olarak birlikte; enerji sektörü, ulaşım ve sanayideki emisyonları olabildiğince çabuk azaltmak ve kömür kullanımını aşamalı olarak sonlandırmak için başı çekmek istiyoruz. Burada amaç, birlikte daha yüksek iklim hedefleri dalgası yaratmak ve diğer ülkeleri de yanınıza almaktır. Aynı zamanda, daha fazla iklim adaleti için bir ivmeye ve iklim finansmanında net ilerlemelere ihtiyacımız var.

G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Schloss Elmau'da buluşuyor.
G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Schloss Elmau'da buluşuyor. © picture alliance/dpa

Almanya’nın G7 Dönem Başkanlığı iklimin korunmasında ne tür ilerlemeler getirecek?

Mayıs ayının sonunda, G7 iklim, enerji ve çevre bakanları, iklim değişikliğinin neden olduğu zarar ve kayıplarla mücadelede ülkeleri desteklemeye yönelik ilk taahhütlerini verdiler. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve en kırılgan ülkelere uzanmış bir el. İklim Kulübü ve G7 ortaklarının desteğine sahip gelecekteki iklim ortaklıkları da önemli ilerlemeler oluşturuyor. G7, dünyaya ve özellikle yoksul ülkelere önemli bir mesaj veriyor: Yalnız değilsiniz, iklim krizinin dramatik sonuçlarıyla daha iyi başa çıkmanız ve yeni kalkınma fırsatlarını kullanmanız için sizi destekliyoruz. 

Şu anda ihtiyacımız olan şey, büyük ve hızlı değişimler.
Jennifer Morgan, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşının iklim dış politikası üzerinde de bir etkisi var mı?

Rusya'nın saldırı savaşı da iklim politikası için bir dönüm noktası, ancak farklı güçler farklı yönlere çekiyor. Almanya'daki enerji dönüşümünü hızlandırma hedefini uluslararası düzeye taşımak istiyoruz. Rusya'nın saldırı savaşı dünya çapında yeni bir dinamik yarattı; çünkü iklim, enerji, güvenlik ve barış arasındaki bağ artık herkesin görebileceği şekilde netleşti. Birçok ülke yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasına odaklanıyor. Ancak savaş anını enerji güvenliği bahanesiyle petrol, gaz ve fosil yakıt altyapısını genişletmek için kötüye kullanan güçler de var. İklimin daha iyi korunması için yeni bir rota belirlemek ve küresel enerji dönüşümünü hızlandırmak için tüm diplomatik kanalları kullanmamız şimdi daha da önemli.

Dünya hâlâ 1.5 derece hedefine ulaşabilir mi?

Bilim bize 1,5 derecelik hedefe hâlâ ulaşabileceğimizi söylüyor. Şu anda ihtiyacımız olan şey büyük, hızlı değişimler. Yıkıcı savaş anına tepki veren ve bizi iklim açısından tarafsız bir geleceğe hazırlayan değişiklikler. İklimin daha iyi korunması için mevcut potansiyel çok büyük. Az önce büyün bir bölgenin daha fazla yenilenebilir enerjilere yönelmiş bulunduğu Ürdün'deydim. Yenilenebilir enerjiler her zamankinden daha ucuz. Sürdürülebilir, daha adil bir enerji tedariki ve iklimin daha iyi korunması için fırsat hiç bu kadar büyük olmamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'na geçmeden önce Jennifer Morgan, Bunny McDiarmid ile birlikte Çevre Koruma Örgütü Greenpeace International'ın başkanlığını yaptı. Mart 2022'den bu yana Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda Devlet Sekreteri ve Uluslararası İklim Politikasından Sorumlu Özel Temsilci olarak görev yapıyor.

© www.deutschland.de

 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: