Przejdź do głównej zawartości

„Szansa nigdy nie była tak duża.”

Sekretarz stanu ds. klimatu Jennifer Morgan: grupa G7 musi być motorem i pionierem w walce z kryzysem klimatycznym na całym świecie.

Carsten Hauptmeier, Arnd Festerling, 22.06.2022
Jennifer Morgan, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Jennifer Morgan, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych © picture alliance/dpa

Aby przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, Niemcy stawiają także na klimatyczną politykę zagraniczną. Co to oznacza?

Nigdy wcześniej powiązania między pokojem, niezależnością energetyczną, kryzysem klimatycznym i bioróżnorodności oraz koniecznością stopniowego wycofywania paliw kopalnych nie były tak oczywiste. Logiczne jest zatem, że kryzys klimatyczny znalazł się w centrum uwagi polityki zagranicznej. W ramach nowej zagranicznej polityki klimatycznej Niemcy wykorzystują wszystkie środki dyplomatyczne, aby osiągnąć postęp w ochronie klimatu i walce z kryzysem klimatycznym. Chcemy stać się w Europie i na świecie siłą napędową globalnej transformacji energetycznej i większej sprawiedliwości klimatycznej. Szczególnie ważne jest dla mnie, byśmy solidaryzowali się z ludźmi szczególnie dotkniętymi kryzysem klimatycznym.

W tym celu utworzono nowe stanowisko sekretarza stanu ds. polityki klimatycznej. Jakie są Pani zadania?

Jednym z moich zadań jest inicjowanie nowych partnerstw i sojuszy na rzecz lepszej ochrony klimatu. Kilka tygodni temu byłam w Indonezji, aby porozmawiać z rządem na temat szybszego rozwoju energii odnawialnej i wcześniejszego wyłączenia elektrowni węglowych. Naszym celem jest nawiązanie partnerstwa na rzecz klimatu z krajami takimi jak Indonezja, co pozwoli przyspieszyć działania na rzecz ochrony klimatu. Jednocześnie chcemy wspierać tych, których kryzys klimatyczny dotknął już szczególnie mocno. W Sahelu i w Bangladeszu rozmawiałam z ludźmi, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu kryzysu klimatycznego. Musimy przyspieszyć proces adaptacji do skutków zmian klimatu i potrzebujemy nowych rozwiązań w zakresie radzenia sobie ze szkodami i stratami spowodowanymi kryzysem klimatycznym – obie te kwestie są ważne dla konferencji klimatycznej ONZ COP27 w Egipcie.

Ważne jest, aby Niemcy i Europa dawały dobry przykład.
Jennifer Morgan, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Jakie ma Pani możliwości jako dyplomatka ds. klimatu, aby przekonać kraje partnerskie?

Bardzo ważne jest, aby Niemcy i Europa dały przykład i pokazały, że inwestycje w zrównoważone technologie mogą być podstawą sprawiedliwej i dostatniej przyszłości. Szczególnie teraz, gdy jesteśmy świadkami straszliwej wojny w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, musimy przyspieszyć transformację energetyczną i jak najszybciej uniezależnić się od importu energii ze źródeł kopalnych, nie tylko z Rosji. Jednocześnie rozszerzamy naszą współpracę z partnerami na całym świecie. Dzięki takim programom, jak Międzynarodowa Inicjatywa Klimatyczna rządu niemieckiego, możemy zapewnić bardzo konkretne wsparcie dla większej ochrony klimatu.

Jennifer Morgan w Nigrze
Jennifer Morgan w Nigrze © picture alliance/dpa

Jako szefowa Greenpeace wywierała Pani nacisk głównie na kraje uprzemysłowione. Jak po sześciu miesiącach sprawowania urzędu ocenia Pani swoją zmianę perspektywy i roli?

Moja rola się zmieniła, ale moja perspektywa - nie. Opowiadam się za tymi samymi celami i wartościami oraz zachęcam innych, by robili więcej na rzecz ochrony klimatu, i korzystam przy tym ze swoich sieci kontaktów. Ważne jest dla mnie, abyśmy w końcu zrozumieli, czym jest kryzys klimatyczny, a mianowicie kryzysem egzystencjalnym, który wymaga od nas wszystkich zdecydowanych odpowiedzi i rozwiązań. A dla mnie „wszyscy” oznacza solidarność między politykami, społeczeństwem obywatelskim, biznesem i wszystkimi innymi podmiotami.

Jaką rolę odgrywają kraje G7 w ochronie klimatu?

Grupa G7 musi być motorem i pionierem działań na rzecz większej ochrony klimatu na całym świecie. Jako G7 chcemy wspólnie dążyć do jak najszybszego ograniczenia emisji w sektorze energetycznym, transporcie i przemyśle oraz do stopniowego odchodzenia od węgla. Chodzi o to, by wspólnie stworzyć falę większych ambicji klimatycznych i pociągnąć za sobą inne kraje. Jednocześnie musimy dążyć do większej sprawiedliwości klimatycznej i wyraźnych postępów w finansowaniu działań związanych z klimatem.

Szefowie państw i rządów grupy G7 spotykają się w zamku Elmau.
Szefowie państw i rządów grupy G7 spotykają się w zamku Elmau. © picture alliance/dpa

Jakie postępy w zakresie ochrony klimatu przyniesie niemiecka prezydencja G7?

Pod koniec maja ministrowie ds. klimatu, energii i środowiska państw grupy G7 po raz pierwszy zobowiązali się do pomocy krajom w usuwaniu szkód i strat spowodowanych zmianami klimatu. Jest to ogromny krok naprzód i wyciągnięcie ręki do najbardziej narażonych krajów. Klub Klimatyczny i przyszłe partnerstwa na rzecz klimatu przy wsparciu partnerów z grupy G7 również stanowią istotny postęp. Grupa G7 wysyła światu, a zwłaszcza krajom uboższym, ważny sygnał: nie jesteście sami, będziemy Was wspierać, abyście lepiej radzili sobie z dramatycznymi skutkami kryzysu klimatycznego i wykorzystywali nowe możliwości rozwoju.

Potrzebujemy teraz dużych, szybkich zmian.
Jennifer Morgan, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Czy rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie ma również wpływ na klimatyczną politykę zagraniczną?

Rosyjska wojna napastnicza jest również punktem zwrotnym dla polityki klimatycznej, ale różne siły podążają w różnych kierunkach. Ambicje, które towarzyszą nam w przyspieszaniu transformacji energetycznej w Niemczech, chcemy przenieść na poziom międzynarodowy. Agresywna wojna Rosji stworzyła na całym świecie nową dynamikę, ponieważ teraz już chyba każdy zdaje sobie sprawę z powiązań między klimatem, energią, bezpieczeństwem i pokojem. Wiele państw stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii. Istnieją jednak również siły, które pod pretekstem bezpieczeństwa energetycznego wykorzystują czas wojny do rozbudowy infrastruktury naftowej, gazowej i kopalnej. Dlatego tym ważniejsze jest, abyśmy wykorzystali wszystkie kanały dyplomatyczne do wyznaczenia kierunku działań na rzecz większej ochrony klimatu i przyspieszenia globalnej transformacji energetycznej.

Czy świat może jeszcze osiągnąć cel 1,5 stopnia?

Nauka mówi nam, że nadal możemy osiągnąć cel 1,5 stopnia. Teraz potrzebujemy dużych, szybkich zmian. Zmian, które są odpowiedzią na przełomowy moment, jakim jest wojna, i które pozwolą nam przygotować się na przyszłość neutralną dla klimatu. Możliwości zwiększenia ochrony klimatu są ogromne. Byłam niedawno w Jordanii, gdzie cały region zmierza w kierunku zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Energia odnawialna jest tańsza niż kiedykolwiek. Szansa na zrównoważone i sprawiedliwsze dostawy energii oraz lepszą ochronę klimatu jeszcze nigdy nie była tak duża.

Jennifer Morgan do czasu przejścia do Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kierowała wraz z Bunny McDiarmid organizacją ekologiczną Greenpeace International. Od marca 2022 roku piastuje urząd sekretarz stanu i jest specjalną pełnomocniczką ds. międzynarodowej polityki klimatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: