Przejdź do głównej zawartości

Studiować na rzecz lepszego świata

Każdy, kto chce powstrzymać zmiany klimatu, powinien właściwie postępować. Jeśli chcesz je zrozumieć, możesz studiować klimatologię.

Jasmin Siebert, 16.09.2019
Klimaforschung: Vier Top-Studiengänge
© TierneyMJ/shutterstock

Nauki klimatyczne są nadal stosunkowo młodą dziedziną, na którą składają się różne dyscypliny: oceanografia, meteorologia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka i inne. Zasadniczo można zostać badaczem klimatu po ukończeniu dowolnych studiów przyrodniczych. W Niemczech istnieje jednak kilka czołowych uniwersytetów, które koncentrują się na zmianach klimatycznych w trakcie całych studiów.  

Ochrona i adaptacja klimatu na Uniwersytecie Technicznym w Bingen (licencjat)

Ta mała uczelnia w Bingen nad Renem oferuje pierwsze studia licencjackie w Niemczech, zajmujące się przyczynami i skutkami zmian klimatycznych oraz strategiami ochrony i adaptacji. Oprócz naukowych podstaw wiedzy przyrodniczej prowadzone są zajęcia z klimatologii, ekologii i ochrony środowiska. Studenci mogą ustalać własne priorytety, np. usuwanie odpadów lub ochrona klimatu w rolnictwie.

Meteorologia na Uniwersytecie w Hamburgu (licencjat)

Instytut Meteorologii im. Maxa Plancka w Hamburgu jest renomowaną instytucją zajmującą się badaniami nad klimatem. Kto studiuje przedmiot o tej samej nazwie na Uniwersytecie w Hamburgu, może oczekiwać bliskiej współpracy z instytutem już nawet w ramach studiów licencjackich. Na tym kierunku studiów przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu matematyki, fizyki i przetwarzania danych. Nawiasem mówiąc, prognozy pogody to tylko niewielka część meteorologii, zajmującej się wszystkimi procesami chemicznymi i fizycznymi w atmosferze.

Symulacja rzeczywistości wirtualnej na Kampusie Klimatycznym w Hamburgu
Symulacja rzeczywistości wirtualnej na Kampusie Klimatycznym w Hamburgu © UHH/KlimaCampus/Steinhauser

Fizyka klimatu: Meteorologia i Oceanografia fizyczna na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii (magister)

Anglojęzyczny kierunek studiów magisterskich w dziedzinie fizyki klimatu oferowany jest przez prestiżowe Centrum Badań Oceanologicznych Helmholtza w Kilonii. Łączy on fizykę oceanu z atmosferą, czyli skorupą powietrzną naszej planety. Chociaż oba systemy wpływają na siebie nawzajem, interakcje nie zostały jeszcze wystarczająco wyjaśnione. Studia uczą matematycznych, oceanograficznych, meteorologicznych i biogeochemicznch metod obserwacji i analizy.

Nauki o klimacie i środowisku na Uniwersytecie w Augsburgu (magister)

Studia magisterskie w dziedzinie klimatu i nauk o środowisku są prowadzone w Instytucie Geografii Uniwersytetu w Augsburgu. Zapewniają dogłębne zrozumienie przyrodniczych podstaw systemu klimatycznego. Studenci uczą się w sposób naukowo uzasadniony oceniać zmiany klimatyczne w gospodarce wodnej, roślinności lub w zarządzaniu zasobami, również w wymiarze lokalnym.

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: