Przejdź do głównej zawartości

„Sytuacja jest dramatyczna”

Julia Klöckner, federalna minister ds. wyżywienia i rolnictwa, wyjaśnia w wywiadzie, dlaczego zorganizowała „szczyt leśny”.

Martin Orth, 16.09.2019
Julia Klöckner, federalna minister ds. wyżywienia i rolnictwa
Julia Klöckner, federalna minister ds. wyżywienia i rolnictwa © dpa

Pani Minister, zwołała Pani „szczyt leśny”, aby wskazać perspektywy dla niemieckiego lasu. Skąd ta pilna potrzeba?
Obecnie znajdujemy się w przełomowym momencie, sytuacja jest dramatyczna. Burze, susza, korniki i pożary lasów spowodowały ogromne zniszczenia - zniknęło ponad 110 000 hektarów lasów. Dlatego musimy teraz działać. Jak nigdy dotąd, rząd federalny i kraje związkowe zgodne są co do potrzeby wspólnej i skoordynowanej pomocy. I nie chodzi tu o zrekompensowanie szkód poniesionych przez osoby fizyczne. Chodzi o zachowanie lasu  i jego funkcji dla społeczeństwa. Ochrona klimatu, różnorodność biologiczna, zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów oraz odbudowa populacji pozostają tu nie bez znaczenia. Ponieważ każdego drzewa, którego dziś nie zasadzimy, zabraknie dla przyszłych pokoleń. Naszym celem są klimatycznie stabilne lasy mieszane. Aby to osiągnąć, muszą istnieć jasne i przejrzyste wytyczne, które będziemy dalej konkretyzować na szczycie leśnym – przy ścisłej współpracy z nauką.

Zniszczenia lasów w górach Harz
Zniszczenia lasów w górach Harz © dpa
Większe wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego w długoterminowej perspektywie wiąże CO2.
Julia Klöckner, federalna minister ds. wyżywienia i rolnictwa

Las odgrywa również ważną rolę w debacie klimatycznej jako magazyn dwutlenku węgla. Jaki potencjał dostrzega Pani jeszcze w Niemczech?
Las jest naszym najbliższym sojusznikiem w zakresie ochrony klimatu, naszymi zielonymi płucami. Zrównoważona gospodarka leśna prowadzi już tylko chociażby u nas do 14-procentowej redukcji emisji CO2. Więc jeśli nie dokonamy regeneracji lasu, nie może być mowy o ochronie klimatu. Widzę również ogromny potencjał w sektorze „budowania z drewna”, który rozwijam wspólnie z moim ministerstwem. Większe wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego w długoterminowej perspektywie wiąże CO2. W porównaniu z tradycyjnym budownictwem mieszkaniowym emisję gazów cieplarnianych można obniżyć o ponad połowę.

Ochrona klimatu przy wykorzystaniu lasów to nie tylko zadanie o charakterze krajowym.  Jakie cele międzynarodowe Pani realizuje?
Współpraca z naszymi ekspertami i niemieckim sektorem leśnym jest na arenie międzynarodowej bardzo pożądana. Istnieje duże zainteresowanie transferem wiedzy, ponieważ nasza gospodarka leśna zdołała przez dziesięciolecia utrzymać bogactwo w zasoby i produktywność lasów, zachowując jednocześnie ich ważne funkcje dla środowiska i społeczeństwa. Ze względu na przyszłe wymagania, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej będzie zachowanie, promowanie i transport wiedzy fachowej w dziedzinie leśnictwa na wszystkich poziomach - od wykwalifikowanych pracowników leśnych po pracowników naukowych zajmujących się leśnictwem. Do tego ma się przyczynić przygotowywana obecnie nowa międzynarodowa platforma „Edukacja leśna”, nad którą pracujemy wspólnie z odpowiednimi działającymi globalnie organizacjami.

Rozmawiał: Martin Orth

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: