Przejdź do głównej zawartości

Osiem faktów plus wyzwanie odnośnie ochrony klimatu

Niemcy mogą i chcą osiągnąć cele klimatyczne, ale stoją w obliczu poważnego zadania

Martin Orth, 13.09.2019
Topniejący lodowiec
Topniejący lodowiec © Brian K.M. Chan Photography/123rf.com

1. Mniej emisji

Emisja gazów cieplarnianych w Niemczech została od 1990 roku znacznie zredukowana. Do 2017 roku spadła ona o około 344 miliony ton, czyli o 27,5%.

2. Główny odpowiedzialny sektor

W 2017 roku całkowite emisje wyniosły nieco poniżej 907 mln ton. Największy udział w emisji dwutlenku węgla miała gospodarka energetyczna (38,6 %), następnie przemysł (22,7 %), transport (20,8 %) i gospodarstwa domowe (17,1 %).

Konserwacja turbiny wiatrowej
Konserwacja turbiny wiatrowej © REpower Systems AG

3. Więcej odnawialnych źródeł energii

Udział energii odnawialnych stale rośnie. W 2018 roku wynosił on 16,6% w przypadku końcowego zużycia energii i 37,8% w przypadku zużycia energii elektrycznej brutto. W 2018 roku uniknięto około 184 mln ton równoważnika dwutlenku węgla.

4. Ważny las

Niemiecki las jest uważany za największy naturalny pochłaniacz dwutlenku węgla. Odciąża atmosferę o 127 milionów ton CO2 rocznie. Odpowiada to 14% niemieckiej emisji gazów cieplarnianych.

5. Dalsze postępy

Według wstępnych obliczeń Federalnej Agencji Ochrony Środowiska emisja gazów cieplarnianych w Niemczech spadła w 2018 roku do 866 mln ton – jest to 31 % mniej niż w 1990 roku.

6. Nieosiągnięty cel

Rząd niemiecki zobowiązał się jednak do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40 % do 2020 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Cel ten nie zostanie osiągnięty.

Wydobycie węgla brunatnego w Garzweiler
Wydobycie węgla brunatnego w Garzweiler © T.A/123rf.com

7. Długoterminowy plan

W dłuższej perspektywie czasowej rząd niemiecki dąży do tego, aby do połowy tego stulecia stać się w dużym stopniu krajem neutralnym pod względem emisji gazów cieplarnianych. Pomóc w tym ma „wycofywanie węgla”.

8. Nowa inicjatywa

Program „wycofania węgla” przewiduje zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla najpóźniej do 2038 roku. W 2032 roku należy sprawdzić, czy datę wycofania można przesunąć na rok 2035.

Wyburzenie elektrowni jądrowej w Mülheim-Kärlich
Wyburzenie elektrowni jądrowej w Mülheim-Kärlich © dpa

9. Niemieckie wyzwanie

Już w 2011 roku Niemcy zdecydowały się na wycofanie energii jądrowej do 2022 roku, która ma być stopniowo zastępowana przez odnawialne źródła energii. W momencie wycofywania węgla odnawialne źródła energii, które obecnie stanowią 14 % energii pierwotnej, musiałyby pokryć kolejne 27,7 % energii pierwotnej, która obecnie pochodzi z energii jądrowej, węgla kamiennego i brunatnego. To dwa razy więcej niż dotychczas, prawdziwe wyzwanie.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: