Przejdź do głównej zawartości

„Zmiany klimatu mogą zaostrzyć konflikty”

Klimat i bezpieczeństwo to kwestie, które Niemcy poruszają w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nie bez powodu. Ekspert wyjaśnia przyczyny.

10.05.2019
Susza, tak jak tutaj, w Kenii, zagraża egzystencji.
Susza, tak jak tutaj, w Kenii, zagraża egzystencji. © picture alliance

Rosnące temperatury na całym świecie prowadzą do niedoboru zasobów naturalnych. Szczególnie w politycznie wrażliwych regionach świata zmiany klimatu stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Dennis Tänzler z „adelphi”, berlińskiego think tanku działającego w obszarze klimatu, podaje przykłady.

Czy mógłby Pan powiedzieć, dlaczego zmiana klimatu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa?

Dla nas jest rzeczą oczywistą, że dysponujemy wystarczającą ilością wody, że możemy zaopatrzyć się w żywność bez żadnego zagrożenia bezpieczeństwa lub w razie potrzeby znaleźć ochronę przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Jednak wielu ludzi, zwłaszcza w regionach świata dotkniętych konfliktami, żyje w warunkach zdecydowanie od tego oddalonych. Jeżeli zmiany klimatu będą również miały ogromny wpływ na ich środowisko życia, może dojść do destabilizacji społecznej i politycznej. Konsekwencje sięgają od nasilenia lokalnych konfliktów surowcowych do ewentualnych napięć międzypaństwowych. W tym kontekście zmiany klimatu mogą zagrażać głównym filarom pokoju i stabilności.

Dennis Tänzler, ekspert w zakresie polityki klimatycznej
Dennis Tänzler, ekspert w zakresie polityki klimatycznej © Sebastian Semmer - GPI

Proszę podać nam kilka przykładów.

Konflikty związane z klimatem można zaobserwować na przykład w północnej Kenii. Tam duża część ludności żyje z koczowniczej hodowli bydła. Konsekwencjami zmian klimatycznych są susza i niestabilne opady atmosferyczne. Zasoby naturalne, które i tak są już niewielkie, stają się jeszcze rzadsze, a spory z zasiedlonymi rolnikami o pastwiska i zasoby wodne nasilają się. W razie potrzeby wzrasta gotowość ludzi do obrony swojego bytu przy użyciu siły zbrojnej. Napięcia mogą również wzrosnąć na transgranicznych odcinkach rzek, takich jak Nil czy Niger, w regionach, które już są naznaczone konfliktami. Jeżeli ilość wody, która ma być rozprowadzana, staje się coraz mniejsza, starannie wynegocjowane pogodzenie interesów państw sąsiadujących może zostać wystawione na próbę.

Dlaczego i w jaki sposób Niemcy angażują się w ochronę klimatu w regionach dotkniętych kryzysem?

Niemiecka polityka zagraniczna w zakresie zmian klimatu przyczyniła się do uwzględnienia zagrożeń bezpieczeństwa związanych ze zmianami klimatu w międzynarodowej agendzie. Niemcy nadały temu również priorytet w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto, na przykład w związku z regionem jeziora Czad lub Delty Nigru, w wyznaczonych regionach objętych konfliktem tworzone są programy mające na celu zwiększenie odporności. Nie da się tego osiągnąć bez międzynarodowego partnerstwa. Początkowe warunki dla takich programów są niezwykle trudne, ale ich ewentualna funkcja jako kotwicy stabilności w czasach zmian klimatu jest niezwykle ważna.

Dennis Tänzler jest dyrektorem ds. międzynarodowej polityki klimatycznej w berlińskim think tanku „adelphi”, który doradza między innymi niemieckiemu rządowi w zakresie klimatu, środowiska i rozwoju. Jego praca koncentruje się na polityce klimatycznej i energetycznej oraz polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

Rozmawiał: Klaus Lüber

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: