Pokój i bezpieczeństwo

Rozbrojenie, armia niemiecka, interwencje za granicą, zapobieganie konfliktom. Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące pokoju i bezpieczeństwa.

 

Temat tygodnia: Ruch oporu i odwaga cywilna

O co walczą Niemcy?

Philipp Gassert - historyk i badacz ruchów społecznych z uniwersytetu w Mannheim wie, w jaki sposób kształtowała się niemiecka kultura protestu.
Temat tygodnia: Ruch oporu

Odwaga i opór

75. rocznica zamachu na Hitlera dokonanego w dniu 20 lipca przez Stauffenberga: opór przeciwko narodowemu socjalizmowi był niezwykle złożony. Poniżej charakterystyka sytuacji.